Fri hyressättning påverkar inte nuvarande hyresgäster överhuvudtaget. Det betonade både utredaren hovrättsrådet Kazimir Åberg och justitieminister Morgan Johansson, när den omdebatterade utredningen om fri hyressättning i nyproduktion presenterades vid en digital pressträff på fredagsförmiddagen.

Morgan Johansson ansåg att ”det kampanjande och den agitation” som föregått utredningen och som varnat för chockhöjda hyror är helt felaktig och betonade att det aktuella förslaget enbart gäller de nyproducerade lägenheter som färdigställts efter att lagen trätt i kraft. Och nyproduktionen utgör ungefär 1 procent av det totala beståndet.
Förslaget innebär att hyresvärd och hyresgäst avtalar om hyresnivån för lägenheten. Därefter får hyran höjas en gång per år och då är det KPI, Konsumentprisindex, alltså den allmänna prisutvecklingen i landet, som är utgångspunkten.

”KPI skapar prisstabilitet”
Morgan Johansson exemplifierade med en lägenhet vara ursprungshyra är 10 000 kronor i månaden. År ett betalar hyresgästen den överenskomna hyran. Om KPI ökar med 2 procent blir hyran året därpå 10 200 kronor och påföljande år 10 404 kronor. Något som enligt ministern skapar en stabilitet för hyresgästen.
En hyresgäst har i förslaget fortfarande möjlighet att få hyran prövad av hyresnämnden om hyresgästen anser att en ytterligare höjning utöver KPI är oskälig.

Dagens hyressättningssystem lever kvar
Dagens system med presumtionshyror blir enligt förslaget kvar. Det innebär att hyran förhandlas mellan hyresvärd och en hyresgästorganisation, oftast Hyresgästföreningen, om en hyresnivå som ger fastighetsägarna täckning för sina investeringskostnader för nybygget.
På några punkter är dock justitieministern kritisk mot utredningens slutsatser. Den ena punkten handlar om det som utredaren kallar ändrade förhållanden och som skulle kunna ge rätt att höja hyran utöver KPI. Det skulle bland annat kunna handla om att områdets attraktionskraft av olika skäl har ökat genom exempelvis satsningar på utbyggd infrastruktur.

”Risk för kortsiktighet och spekulation”
Men det här begreppet är alldeles för vagt och otydligt enligt justitieministern och kan öka risken för kraftiga hyreshöjningar. Något som i sådana fall urholkar hyresgästernas trygghet och försämrar besittningsskyddet.
Den andra punkten handlar om vad som händer när en hyresgäst flyttar ut. Då kan ett helt nytt avtal slutas med en ny hyresgäst och med en högre hyresnivå än den tidigare. Något som enligt Morgan Johansson riskerar att ”befrämja kortsiktighet och spekulation”.

Hot om misstroendeförklaring mot regeringen
På båda dessa punkter anser Morgan Johansson att utredningen behöver kompletteras för att stärka hyresgästernas trygghet och menar att det är en fråga som behöver förhandlas med samarbetspartierna Centern och Liberalerna. Detta eftersom den fria hyressättningen är en del av januariavtalet mellan regeringen och C och L.
Den nu presenterade utredningen har föregåtts av en rad manifestationer och protester runt om i landet. Vänsterpartiet har hotat med en missförtroendeförklaring i syfte att försöka fälla regeringen om förslaget genomförs.

”Ägarnas intressen viktigare än hyresgästernas trygghet”
En annan av de argaste kritikerna är Hyresgästföreningen som bland annat genomfört en namninsamling som närmare 130 000 personer skrivit under. Och nu när förslaget är offentligt kvarstår kritiken.
– Det är tydligt att fastighetsägarnas vinstintresse väger tyngre än hyresgästernas trygghet i utredningens förslag, säger förbundsordförande Marie Linder som menat att förslaget leder till mer makt åt fastighetsägarna, försämrat konsumentskydd och högre hyror.

”Konsumentskyddet kommer att slås ut”
Föreningens förbundschef Erik Elmgren har ytterligare argument.
– I dag är det så att hyreshöjningarna påverkas av hur bra hyresvärden tar hand om sina fastigheter och hyresgäster. Med detta system försvinner incitamenten att vara en god hyresvärd eftersom hyreshöjningarna ska följa KPI.
– En årlig höjning med KPI kan vid en första anblick låta milt men reformen som helhet kommer att leda till höga ingångshyror och rejäla årliga hyreshöjningar för hyresgästerna. Konsumentskyddet kommer slås ut och hyresgäster tvingas flytta. Det kommer vi aldrig att acceptera, säger Erik Elmgren.
Utredningen kommer nu att skickas ut på remiss och ska sedan beredas under hösten. Ett förslag till riksdagen väntas tidigast i början av nästa år.

Föregående

Gör ett slag för industrihistorien

Nästa

Släng komplexet, Göteborg 400 år!