Mölndal har de lägsta elnätsavgifterna i landet. I grannkommunen Kungsbacka är samma avgift däremot dubbelt så hög. Det visar den första delrapporten från årets Nils Holgersson-undersökning.
I Mölndal betalar invånarna i en genomsnittslägenhet 1 634 kronor per år för elnätet. Skulle Mölndalsbon välja att i stället flytta söderut till grannkommunen är det ett nerköp ur avgiftssynpunkt. Här är elnätsavgiften i stället 3 510 kronor per år.

Det är inte heller förmånligt ur avgiftssynpunkt att flytta norrut till grannkommunen Göteborg. Här är årskostnaden också högre, 2 279 kronor för genomsnittslägenheten.
De senaste två åren har det skett ett trendbrott vad gäller elnätsavifterna. Förra året sänktes priserna marginellt med i genomsnitt 0,4 procent. I år är sänkningen 2,9 procent i genomsnitt i landet.
På sina håll i Västsverige är sänkningarna betydligt större än så. I Stenungsund sjönk avgiften i år med 9,7 procent och på Tjörn och Öckerö med 7,8 procent.

Långsiktigt och effektivt regelverk behövs
– De lägre elnätsavgifterna visar att införandet av en ny elnätsreglering har fungerat och ska avgifterna även fortsättningsvis vara rimliga behövs ett långsiktigt och effektivt regelverk, säger Jenny Juthstrand, utredare hos Hyresgästföreningen i västra Sverige.
– Samtidigt är elnätsavgiften i Kungsbacka dubbelt så hög jämfört med grannkommunen Mölndal. Det visar hur stora skillnader det är mellan kommunerna.

Ökning med 35 procent på tio år
Men det har inte bara blivit sänkta avgifter i Västsverige. I Partille har avgiften stigit med 6,9 procent jämfört med förra året. I Göteborg har priset höjts med 4,3 procent och i Varberg med 4,1.
– Det är viktigt att komma ihåg att elnätspriserna sett över tid har gått upp kraftigt. De senaste tio åren har elnätspriserna ökat med i snitt 35 procent, konstaterar Jenny Juthstrand.

De tre stora har monopol
– De tre stora bolagen Vattenfall, Ellevio och Eon har monopol på näten i hälften av landets kommuner och deras avgifter har stor inverkan på elnätspriserna. Därför är det oerhört viktigt att elnätspiset fortsatt regleras.
Som konsument har du möjlighet att välja vilken elleverantör som ska distribuera strömmen till dina eluttag. Men samma valfrihet finns inte när det gäller själva elnätet. Här råder i stället en monopolsituation så den konsument som fortsatt vill vara elansluten får vackert betala det bolagen begär.

VÄSTSVENSKA FAKTA
Kommun och genomsnittlig kostnad i kronor per år:
Kungsbacka 3 510
Orust 3 393
Stenungsund 3 300
Ale 3 236
Härryda 2 994
Tjörn 2 919
Öckerö 2 219
Kungälv 2 673
Varberg 2 622
Partille 2 367
Lerum 2 343
Göteborg 2 279
Mölndal 1 624
Källa: Nils Holgersson/Hyresgästföreningen

FAKTA NILS HOLGERSSON
Är en årligen återkommande undersökning där taxor och avgifter i landets samtliga kommuner jämförs. I undersökningen ”flyttas” ett flerbostadshus nellan samtliga kommuner och avgifterna för el, sophämtning, vatten/avlopp och uppvärmning jämförs.
Bakom undersökningen står Bostadsrätterna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta (tidigare Sabo).

Föregående

Mölndal superbäst i klassen - Munkedal upp i raketfart

Nästa

Gör ett slag för industrihistorien