Samla alla krafter för att göra Göteborg till en ledande idrottsstad. På bredden och på elitnivå.

Förslaget kom först i en motion till kommunfullmäktige från Marina Johansson (S) och Henrik Munck (D).

Nu håller idrotts- och föreningsnämnden med motionärerna.

Nämnden konstaterar att 63 procent av barn och unga mellan 7 och 19 år i Göteborg är aktiva i en idrottsförening. Men bara en liten del av dem går vidare till en elitsatsning.

Eftersom eliten är en förebild för många unga bör man koppla ihop bredd och elit, anser nämnden.

I yttranden påpekar nämnden vidare att man måste satsa mer på olika arenor och då söka samarbete med företag. Samtidigt bör de kommunala bolagen engageras mer i frågan om idrottens framtid.

Nu återstår för kommunstyrelsen att ta sig an ärendet.

Föregående

Globala symfoniker utan rädsla för mörkret

Nästa

Pandemin lyfter båtbranschen till rekordnivåer