fredag, februari 3 2023
Bevakar Göteborg - och lite till
Spanaren.se är en nättidning i Göteborg som ägs av den ideella föreningen Sällskapet Spanaren. Vi granskar makten men rapporterar även om annat. Redaktionen arbetar gratis.

Samla alla krafter för att göra Göteborg till en ledande idrottsstad. På bredden och på elitnivå.

Förslaget kom först i en motion till kommunfullmäktige från Marina Johansson (S) och Henrik Munck (D).

Nu håller idrotts- och föreningsnämnden med motionärerna.

Nämnden konstaterar att 63 procent av barn och unga mellan 7 och 19 år i Göteborg är aktiva i en idrottsförening. Men bara en liten del av dem går vidare till en elitsatsning.

Eftersom eliten är en förebild för många unga bör man koppla ihop bredd och elit, anser nämnden.

I yttranden påpekar nämnden vidare att man måste satsa mer på olika arenor och då söka samarbete med företag. Samtidigt bör de kommunala bolagen engageras mer i frågan om idrottens framtid.

Nu återstår för kommunstyrelsen att ta sig an ärendet.

Previous

Globala symfoniker utan rädsla för mörkret

Next

Pandemin lyfter båtbranschen till rekordnivåer

About Author

Börje Andersson

Politiskt intresserad sportfåne och pensionerad journalist.

Check Also