Nevs i Trollhättan erbjuder nu Trollhätteborna att på löpande band vaccinera sig mot Coronaviruset – i Östhallen av Saab Automobiles tidigare fabrik på Stallbacka. Där etableras nu en drive-in funktion för vaccinering.
– För oss kändes det självklart att ställa upp när vi fick frågan. Vi befinner oss i ett extremt läge med Corona-pandemin, och då är det vår skyldighet att bidra med det vi kan, säger Stefan Tilk, VD på Nevs på företagets hemsida. 

Nevs upplåter lokalerna kostnadsfritt.
– Nu hänger det bara på när vi får vaccinet, kommenterar för Spanaren Fredrik Fryklund, tidigare informationschef på Nevs, som också svarar för informationen på hemsidan.

Drive in vaccinering i Trollhättan
Sjuksköterskan Sara Krokstrand provar vaccinering inne i Östhallen på Nevs.

Det löpande bandet
Tanken är att de bilburna patienterna ska köra in på Nevs fabriksområde via Norra Porten. Efter id-kontroll och andra praktiska förberedelser kör bilarna in i hallen och stannar till. Sidorutan vevas ner och man får sitt vaccin utan att behöva lämna bilen. Därefter kör man ut ur Östhallen och svänger tillbaka mot Norra Porten.
Där utanför ska det också finnas plats för att stanna till med bilen en kvart efter vaccinationen. Detta med tanke på att vissa personer kan drabbas av en allergisk reaktion minuterna efteråt.
I anslutning till Östhallen har personalen dessutom tillgång till en lunchmatsal och toaletter, vilket också bidrog till att man tyckte att Nevs bilhall skulle kunna fungera perfekt.

Enkelt sätt
Idén kommer från chefen för en privat vårdcentral, Primapraktiken, Tomas Everitt.
– Vi tror att det här blir en mycket bra lösning för alla bilburna Trollhättebor som vill få vaccinationen utförd på ett enkelt sätt, säger Tomas Everitt.
De som kommer att erbjudas vaccination är samtliga patienter listade hos vårdcentralerna i Trollhättan, utom en, Hjortmossens. Enda kravet är att de som ska vaccineras kommer i bil.

Omkring 40 000 berörs
De som inte vill ta sig till den tidigare Saabfabriken kommer att erbjudas andra platser för sin vaccinering.
Enligt uppgift har den aktuella Nevslokalen, Östhallen, i folkmun redan döpts till S:t Görans Sjukhus, efter en engagerad lokalansvarig på Nevs, Göran Högberg.
I Trollhättan berörs omkring 40 000 personer av vaccineringen. Hur många av dessa som kommer att välja vaccinera sig via drive-in på Stallbacka återstår att se, men säkert åtskilliga tusen. Vaccineringen kommer att äga rum i två omgångar, som är rekommendationen.

Föregående

Axel Darvik (L) rensar ut

Nästa

Rekord i semlor på Tjörn