Fyra av tio hyresgäster ställer sig positiva till att köpa sin lägenhet. I storstäderna är intresset ännu större. Här är över hälften intresserade av att ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt.
Det framgår av en enkätundersökning som tidningen Hem & Hyra låtit opinionsinstitutet SKOP genomföra.

Vid en motsvarande undersökning som genomfördes 2008 sade sig drygt var tredje, 35 procent, vara intresserade av att köpa. Det innebär alltså att trenden har vänt och att det i dag finns en mer positiv inställning till att bli bostadsrättsinnehavare i stället för hyresgäst.
Störst är intresset i storstäderna. Här säger sig en majoritet, 52 procent, vara intresserade av att ombilda. Däremot är intresset betydligt svalare på mindre orter som har upp till 20 000 invånare. Här är det knappt var fjärde som ställer sig positiv.

Mest hos privata värdar
Enligt Hem & Hyra är det framförallt hyresgäster som bor hos privata värdar, 48 procent, som är positiva till att köpa. Däremot är det bara var tredje hyresgäst i allmännyttiga bostadsbolag som uttrycker samma intresse.
Bland de hyresgäster som vill köpa sin lägenhet är det framförallt ekonomiska motiv som dominerar. 42 procent anger att skälet är att det är mer lönsamt att äga. På andra plats kommer ”större inflytande över boendet”, följt av ”barn och barnbarn kan ärva” och ”vill inte hyra av grannarna”.
Bland nej-sägarna dominerar argumentet att det är bekvämare att hyra. Men nästan lika många uppger att skälet är att de inte har råd att köpa. 12 procent anger att de inte vill köpa av ideologiska skäl. Ett annat återkommande argument är att de inte tycker om lägenheten och/eller läget.

Avstannat i Göteborg
De senaste åren har antalet ombildningar av allmännyttiga lägenheter i princip avstannat helt i Göteborg. Detta sedan den tidigare styrande S-V-MP-koalitionen dragit i nödbromsen och satt stopp för fortsatta ombildningar, särskilt i centrala delar av staden.
Men nu är läget annorlunda. Det nuvarande borgerliga alliansstyret vill se betydligt fler ombildningar. I sitt tidigare förslag till budget angavs att  4 000 lägenheter skulle ombildas under mandatperioden. Men efter het politisk debatt och massiva hyresgästprotester togs siffermålet bort.
Men inriktningen är densamma. Antalet ombildningar ska öka, framförallt i det som staden väljer att kalla utvecklingsområden istället för att använda polisens begrepp som är utsatta områden.

Målet högst 75 procent
Målet är att inget av Göteborgs utvecklingsområden ska ha mer än 75 procent hyresrätter. Strategin för att nå dit är både att bygga nytt, framförallt bostadsrätter och egna hem som är en bristvara i stadens mer hyrestäta områden, men också att ombilda.
Syftet är enligt förespråkarna att segregationen ska minska genom mer blandade upplåtelseformer i alla stadsdelar. Det ska också möjliggöra för fler att kunna göra ”bostadskarriär” utan att behöva lämna sin stadsdel.
Men kritikerna menar att vad Göteborg behöver är fler, inte färre hyresrätter. De påpekar också att det oftast är hyresrätter med förhållandevis låga hyror som ombildas, vilket gör det än svårare för människor utan sparkapital att ta sig in på bostadsmarknaden.

Ingen påverkan
Ett annat motargument är att om samma människor bor kvar i sina lägenheter – om än med miljonskulder till banken efter köp – har det ingen som helst påverkan på segregationen. Det är ju först när de ursprungliga invånarna byter ut mot mer kapitalstarka efterträdare som det märks någon effekt på befolkningsstrukturen.
Numera har stadens fyra allmännyttiga bostadsbolag inskrivet i sina ägardirektiv att de ska verka aktivt för fler ombildningar i utvecklingsområdena. Men på grund av pandemin har det arbetet hittills bedrivits på sparlåga och några ombildningar har hittills inte genomförts.

Föregående

Slänger ihop en kokosgryta på 20 minuter

Nästa

GWO blåstes på bidrag men blåser vidare ändå