Avrapporteringen till kommunstyrelsen om vad som avhandlas i styrgruppen för Västsvenska Paketet har varit minst sagt sparsam.

Men efter ett beslut i kommunstyrelsen vid onsdagens sammanträde denna vecka skall det bli ändring på det i fortsättningen.

Hoppas man.

Enligt uppgift från säker källa har ingen information, vare sig skriftlig eller muntlig, givits om styrgruppens arbete sedan 6 februari 2019.

Ändå har kommunen två representanter i styrgruppen, varav en sitter i kommunstyrelsen.

Som ett av de viktigaste politiska organen i staden borde den rimligen vara välinformerad om de stora infrastruktursatsningar som genomförs just nu, av vilka Västlänken är den i särklass största och mest uppmärksammade, kostsamma och omdiskuterade.

Yrkande om information

Upprinnelsen till beslutet var ett yrkande i början av året från Sverigedemokraterna. I ett fylligt förslag krävde SD att kommunens representanter i styrgruppen skulle få ett tydligt uppdrag att rapportera tillbaka till kommunstyrelsen. SD förtydligade också med vilka frågor staden och dess innevånare ville ha svar på, till exempel om tidplan och budget hålls för Västlänken.

Yrkandet bordlades, vilket är vanligt för att partierna och ledamöterna skall hinna tänka igenom snabbt uppdykande ärenden.

Tänkte ett varv till

Demokraterna gillade förslaget och tänkte ett varv till i frågan. De kom då fram till i ett eget yrkande att det vore rimligare att en representant för Trafikverket med jämna mellanrum gav förstahandsinformation till kommunstyrelsen samt svarade på frågor.

Normalt brukar yrkanden som handlar om Västlänken reflexmässigt avslås av de partier som står bakom bygget. Men inte den när gången. Visserligen avslogs de båda yrkandena i voteringen, men muntligen utlovades att Trafikverket skulle bjudas in för att informera om Västsvenska paketet.

– Nu återstår att se hur, vem, vad och när. Man får förutsätta att det inte stannar vid en glad kommunikatör beväpnad med färgglada power points. Det nöjer vi oss inte med, kommenterar Carina Bulic beslutet. Hon är en av Demokraternas politiska sekreterare och mycket väl insatt i striden kring Västlänken efter förhandlingarna i Miljödomstolen för några år sedan.

Vanskött hemsida

De politiker som har klagat på bristfällig information kring Västsvenska Paketet och Västlänken får oftast höra, att den information de efterfrågar finns på Västsvenska Paketets hemsida.

När Spanaren tittade in på hemsidan dröjde det inte många minuter att konstatera följande:

Den grafiska utformningen av hemsidan är under all kritik. Den ljusgröna texten av alltför låg grad i långa rader mot vit bakgrund är svår- för att inte säga oläslig.

Det verkar som om ingen sköter sidan längre och att inget nytt hänt att rapportera om på ett par års tid. Den som vill ha färsk information om Västsvenska Paketet får söka efter andra källor.

Föregående

Har du tänkt på din begravning?

Nästa

Nevs nya roll i Kinas fordons-strategi