Bostadsbolagen i Göteborgsregionen kan se tillbaka på flera lönsamma år. Det framgår av den ekonomiska rapport som Hyresgästföreningen i västra Sverige genomfört.

I rapporten som omfattar åren 2016-2019 ingår ett trettiotal både allmännyttiga och privata bostadsbolag i Göteborg med omnejd. 

– Kostnaderna för att förvalta fastigheterna har ökat men det har även hyresintäkterna. Det vi kommer fram till är att de senaste årens hyreshöjningar mer än väl kompenserat företagen för kostnadsutvecklingen, säger Mohidin Abukar, förhandlare hos Hyresgästföreningen,

Stor osäkerhet

Coronapandemin gör dock att osäkerheten kring den fortsatta utvecklingen är stor. Nedgången har drabbat både hyresgäster och fastighetsägare. Stigande arbetslöshet och lägre disponibla inkomster urholkar hyresgästernas ekonomi vilket på sikt kan leda till högre risk för att lägenheter står tomma eftersom hyresgäster inte kan betala hyran,

Företagen möter också en större osäkerhet i fråga om finansieringsmöjligheter.

– Förutsättningarna kan skilja sig mellan enskilda bolag. Men det samlade intrycket är ändå att bostadsbolagen har ett bra utgångsläge för att hantera krisen och har flera lönsamma år som de kan se tillbaka på, säger Jenny Juthstrand, utredare hos Hyresgästföreningen.

Stabil efterfrågan

På plussidan för bolagen finns en stabil hög efterfrågan på hyresrätter, ett långvarigt lågränteläge, en stabil hyresutveckling och samtidigt allt högre fastighetsvärden.

Den ekonomiska rapporten över bostadsbolagens utveckling är ett av skälen till att Hyresgästföreningen inför förhandlingarna om nästa års hyror krävt ett stopp för hyreshöjningar under 2021. Det kan ställas i kontrast till det hyreskrav på 2,2 procent som allmännyttans fyra bostadsbolag i Göteborg presenterat.  Ett krav som Hyresgästföreningen avfärdat som ”tondövt och orimligt”.

De fyra allmännyttiga bolagen I Göteborg är Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder samt Poseidon. Tillsammans har bolagen ungefär 73 000 lägenheter, vilket innebär att de är landets största allmännytta.

Föregående

Fastighetsägarens passiva dödshjälp på Kyrktorget

Nästa

Nu attackeras byråkratin i Göteborgs Stad