EN DANSK advokat och politiker, Rasmus Paludan. ansökte om tillstånd för att bränna Koranen på allmän plats i Malmö. Polisen gav tillstånd men inte på den plats Paludan sökt, däremot fick han tillstånd för annan plats.

Några dagar senare drog emellertid polisen tillbaka tillståndet också för den nya platsen.

När Paludan sökte nya platser meddelade polisen att han inte fick bränna Koranen någonstans i Skåne. Skälet var att ett antal muslimer hotat Koranbränningen med våld och upplopp. Detta meddelade polisen samt att man inte kunde garantera ordningen.

ATT BRÄNNA en Koran, en Bibel eller annan bok är inget brott. Menar man att en religiös bok har särställning på grund av religion så avskaffades blasfemi eller hädelse som brott först 1949 delvis och helt 1970 i Sverige.

Nu brändes ändå en Koran och två personer sparkade fotboll med en Koran. Dessa personer greps av polisen som menade att de begått brottet hets mot folkgrupp (hur nu en Koran har blivit en folkgrupp).Paludan fick inte åka in i Sverige, och han belades dessutom med förbud att inresa i Sverige på två år.

Det som islamistiska grupper hotat med genomfördes också. Kravaller med skadegörelse, bränder med mera i Malmö (och sedermera även i Ronneby). Mera förbryllande är det som skanderades på gatorna ”Khaybar, Khaybar o judar Muhammeds arme kommer att återvända” Frågan är vad de demonstrerade mot, Koranbränning eller judar.

POLISEN HAR påbörjat en förundersökning om hets mot folkgrupp eftersom judar är en folkgrupp, men hetsen kan ju betraktas som indirekt. (Khaybar var en stad med majoritet judar som slaktades eller fördrevs från staden år 628).

Vad blir då konsekvensen av händelserna i Malmö? Man har visat att man med hot om våld kan stoppa yttrandefriheten. Samma grupp kan också vandalisera en stad utan att polisen ingriper. Möjligen kan det komma efterräkningar, men om det vet vi inget. Vidare är lagen om hets mot folkgrupp en gökunge i den svenska lagstiftningen och hur den skall tolkas i detta sammanhang är oklart.

Och hur man kan neka en person inresetillstånd i två år, en person som inte begått något brott och som dessutom är EU-medborgare?

Det skall bli verkligt intressant att ta del av eventuellt rättsligt efterspel.

Föregående

Blues för Spanaren

Nästa

Varnar för smyghöjda hyror