Ge hyresgäster laglig rätt att välja nivå av renovering. Det är ett av ett flertal förslag från Jämlikhetskommissionen som i dagarna presenterat sin slutrapport.

Jämlikhetskommissionen är en statlig utredning som regeringen tillsatte i augusti 2018. Uppgiften var att långsiktigt minska klyftorna i Sverige och komma med förslag som kan utjämna skillnaderna i uppväxtförhållanden, utbildning och arbetsvillkor.

Nu två år senare har kommissionen presenterat sin slutrapport. Det är en veritabel tegelsten på över tusen sidor som avhandlar en rad politikområden, däribland bostadssituationen.

Ska slippa vräkas

Ett av förslagen innebär att det ska införas ett lagstadgat krav för att ge hyresgäster möjlighet att välja nivå av renovering och därmed inte behöva riskera att ”renovräkas”, det vill säga bli tvungna att flytta eftersom hyran blir för hög när renoveringen är klar.

Att det är ett reellt problem kommissionen pekar ut bekräftas av den forskningsrapport Hyresgästföreningen genomfört i Göteborg och som blev offentlig 2014. Av den framgår att om hyran höjs med 50 procent riskerar vart tredje Göteborgshushåll att bli tvungna att flytta eftersom de efter höjningen hamnar under vad som brukar kallas skälig levnadsnivå.

Statligt bolag

Ett av kommissionens mer långtgående förslag är att inrätta ett statligt allmännyttigt bolag för att säkra tillgången till bostäder för socialt utsatta grupper. Något marknaden inte klarar av enligt kommissionens uppfattning,

“Men då marknaden inte har kunnat matcha utbud och bostadsbehov för stora grupper råder nu en situation där den strukturella hemlösheten växer och trycket ökar på kommunernas socialförvaltningar.”

Inte heller bör de kommunala allmännyttiga bolagen anförtros uppgiften eftersom deras främsta uppgift är att verka för en generell bostadspolitik för alla, menar kommissionen.

“Det är ett alltför stort steg att förändra de kommunala allmännyttiga bostadsbolagens roll från den generella bostadsförsörjningen till att erbjuda boende för en selekterad grupp med större behov, eftersom det skulle innebära att stora grupper som i dag bor i allmännyttan inte skulle tillhöra allmännyttans målgrupp. Ett allmännyttigt statligt bostadsbolag som verkar för boendelösningar för utsatta grupper bör i stället analyseras,”

Mot marknadshyror

Just nu pågår en parallell statlig utredning om fri hyressättning i nyproduktion. Men idén om marknadshyror verkar inte falla i särskilt god jord hos kommissionen.

“Det är rimligt att tänka sig att marknadshyror skulle kunna leda till högre rörlighet och ett bättre utnyttjande av beståndet men kommissionens bedömning är att en sådan förändring på kort sikt skulle påverka hushåll som till stor del är koncentrerade till det hyrda beståndet starkt negativt.”

“ Av den anledningen förefaller det inte rimligt att en marknadsmässig hyressättning skulle kunna införas utan en slags modell för en social bostadspolitik samtidigt införs.”

Föregående

Gun och Caritas försvinner från Hjällbo

Nästa

Läkarnas kamp mot datatekniken kan vara över om två år