TOKBY KOMMUN drabbas av ett svårt bakslag. Hälsorådet har vägt invånarna. De förbaskade töntarna har gått upp i genomsnitt ett halvt kilo i vikt sedan den senaste mätningen. Något måste göras. Fullmäktiges extra sammanträde fattar beslut. Det behövs en plan!

Fullmäktige tillsätter en arbetsgrupp som får i uppdrag att utarbeta planen. Alla partier ska vara med. Plus läkare. Plus lärare. Plus en präst. Plus en dietist. Plus en advokat. Plus en veterinär. Plus några till. Och givetvis en sekreterare.

Sekreteraren behöver snart en assistent. Sen en assistent till.

ARBETSGRUPPEN växer till en planeringsförvaltning med kansli och egen direktör. Kommunhuset räcker inte till. Lösningen ärr enkel. Man flyttar in i en skola. Lärare och elever förs till andra skolor i kommunen.

Men även skolan börjar bli trång. Nya experter behövs ju för att utredningar, protokoll och alla dokument ska bli fulländade.

Här krävs handlingskraft. Snabbt beslutar fullmäktige om ett nytt förvaltningshus på fyra våningen. Det visar sig märkligt nog bli dyrare än beräknat. Skatten höjs omedelbart med två kronor.

Kris igen. Det behövs en femte våning. Det suckas. Men förvaltningsdirektören har en idé. Den genomförs. Man lägger ner det största äldreboendet. Vart de gamla ska ta vägen blir ett ärende för socialnämnden.

ANDRA KOMMUNER fylls av beundran för Tokbys högklassiga planering. Vilka visioner! Såna dokument! Denna djärvhet! För att inte tala om framåtandan! Så smarta delprojekt! Här sätts Tokby på kartan!

Studiebesök följs av studiebesök. Förvaltningsdirektören föreläser. Det blivande förvaltningshuset beundras. Reportage görs i tidningar, i radio och i tv.

Men så krisar det igen. Vilken färg bör pryda det nya huset? Rött? Vitt? Gult? Svart?

Efter tre dagars het debatt beslutar fullmäktige att det blir en av dessa fyra färger på varje sida av huset. En strålande kommunal kompromiss som firas med heldagsbankett.

EN DAG STÄLLER SIG kommunalrådet på vågen. Han blir förskräckt. Sedan sist har han gått upp fem kilo.

Vad göra? Ingen lösning finns ju innan den kommunala planen presenterats i nya huset, som för övrigt inte är färdigt.

Kommunalrådet försöker göra ännu ett yttersta hål i svångremmen då han avbryts av sin sekreterare. Dags för det femtioandra sammanträdet i exekutiva planeringshuskommittén.

Föregående

Spanaren spanar in sommaren

Nästa

Gun och Caritas försvinner från Hjällbo