Fråga: När kan biltrafiken vid Korsvägen flyta hyfsat igen?

Svar: Aldrig.
Fråga: Varför?

Svar: Kommunen har bestämt sig för att avsiktligt strypa bilflödet vid en av stadens mest strategiska trafikplatser.

Så här står det i den utredning som sedan blev beslut i byggnadsnämnden och fullmäktige:

”Trafiksituationen på Korsvägen förändras genom att kollektivtrafik, fotgängare och cyklister får bättre tillgänglighet på bekostnad av bilisternas framkomlighet. Både kapacitet och hastighet för bilister kommer att bli lägre när de oskyddade trafikanternas framkomlighet prioriteras.”

Vad innebär detta i praktiken?

Häng med – här får du bilistens guide till Korsvägens kommande förändring!

Läget i dag

Bilförarna får slåss med två besvärligheter. 1) Alla som kommer från Örgrytehållet tvingas in på Skånegatan. Det går alltså inte att runda Korsvägen och fortsätta söderut. Om du vill åt Mölndal får du köra till Scandinavium, göra u-sväng där och sedan passera Korsvägen. 2) Från söder kan du inte passera Korsvägen mot centrum. Du får svänga mot Örgryte, göra u-sväng vid Focus köpcentrum, och därifrån kan du nå Skånegatan.

Läget under västlänksbygget, från i sommar. Se grafiken ovanför.

En lättnad: Passage blir möjlig igen direkt söderifrån till Skånegatan.

Besvärligheter: Bilister österifrån tvingas fortfarande in på Skånegatan, och nu blir det omöjligt för biltrafik norrifrån att svänga vänster mot Örgryte. I stället får man fortsätta mot Mölndal, göra u-sväng exempelvis vid infarten till Lisebergs södra parkering, ta norrut igen och svänga höger förbi Lisebergs huvudentré.

Läget efter västlänksbygget, från 2025-26 kanske. Se grafiken ovanför

Bilister österifrån tvingas fortfarande in på Skånegatan.Kommer du söderifrån och vill mot centrum måste du svänga höger in på Örgrytevägen. Där öppnas efter en kortare sträcka en möjlighet att göra u-sväng.

Man kan inte längre nå Korsvägen från Skånegatan, den stängs. Bilister som kommer från Örgrytehållet och vill mot Mölndal måste alltså köra Skånegatan – Berzeliigatan – Södra Vägen och vidare söderut.

Och om du kommer Södra Vägen från centrum och vill åt Örgrytehållet så får du köra ner till avfarten till Eklandagatan, där det kommer att finnas en rondell där det går att göra u-sväng.

Föregående

Kyrkan hälsar sommaren med ett leende

Nästa

Glöm toalettbesök om du badar i Askim