Hyresgästföreningen Västra Sveriges ordförande Kristofer Lundberg utesluts tills vidare ur Hyresgästföreningen. Beslutet har fattats av en enig förbundsstyrelse i organisationen.

Orsaken uppges vara ”synnerligen allvarliga överträdelser av stadgar och andra styrdokument, inklusive de etiska reglerna”.

Det var i början av februari som förbundsstyrelsen fattade det närmast unika beslutet att ta ifrån hela regionstyrelsen i Västra Sverige dess befogenheter och själva ta kontrollen över regionen. Detta sedan det framkommit misstankar om allvarliga ekonomiska oegentligheter. Samtidigt tillsattes en extern utredning ledd av en advokatbyrå för att ta reda på vad som egentligen hänt.

Extern utredning

– Det har varit en jobbig process men vi har varit tvungna att ta dessa beslut, både vad gäller att utöva tillsynsansvaret och att tillsätta en extern utredning. Det hela har gett oss uppgifter och fakta som har gjort att vi nu har en klar bild över vad som har hänt och vilka som varit inblandade, säger Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder i ett pressmeddelande.

Utredningen har visat att de ekonomiska oegentligheterna består av ett stort underskott på drygt 700 000 kronor i kassan hos Hyresgästföreningen Angered där Kristofer Lundberg också hållit i ordförandeklubban. 

I pressmeddelandet riktas en rad anklagelser mot Kristofer Lundberg. Han anklagas för att ha attesterat eller beställt ett stort antal annonser utan giltiga styrelsebeslut och för att ha attesterat fakturor som inte borde attesterats. Därmed har han aktivt  medverkat till det stora underskottet i budgeten.

Vilseledande uppgifter

Vidare ska han ha lämnat vilseledande uppgifter under utredningarna och i efterhand rekonstruerat en berättelse om fattade beslut och beställningar som inte stämt med verkligheten.

I medlemstidningen Hem & Hyra kommenterar Kristofer Lundberg uteslutningen så här:

– Det känns väldigt tråkigt efter nio års ideellt engagemang där jag lagt själ och hjärta för hyresgästerna.

– Jag tror inte någon låter sig luras att det här handlar om ett underskott i Angered på 700 000 kronor. Förbundsledningen har bara fått den bästa presenten när det här har dykt upp eftersom de kunnat använda sig av det för att bli av med mig. Det har varit uppenbart länge att de varken varit förtjusta i den rörelse vi skapat här i Västra Sverige eller över att jag blev vald överhuvudtaget.

Anser sig oskyldig

I intervjun i Hem & Hyra betonar Kristofer Lundberg att han anser sig oskyldig till det han anklagas för. Han varnar samtidigt för att uteslutningen kan vara början på en splittring av hyresgäströrelsen.

– Mitt bostadspolitiska engagemang har varken börjat med Hyresgästföreningen eller kommer att sluta med den. Nöden kräver en kämpande hyresgäströrelse men en sådan har alltid byggts underifrån. Jag kommer att delta i den rörelsen även i fortsättningen, säger han till tidningen.

Den dåvarande regionstyrelsen har, med undantag av Kristofer Lundberg och ytterligare en ledamot, återfått sin kontroll över regionen. I väntan på att regionens årsmöte kan hållas har vice ordförande Ronny  Bengtsson tagit över ordförandeskapet.

Föregående

Fuskande medarbetare på spårvägen går fria

Nästa

Göteborgsförslag: Samla renhållning i en organisation