Många noterar och upplever att det offentliga rummet i Göteborg blir allt skräpigare.

Det beror troligtvis på att renhållningen i Göteborg är uppdelad mellan fyra olika förvaltningar. Följden är minskad trivsel och sämre hygien för boende och besökare, förlust av naturvärden och ökade kostnader.

Det skriver Caroline Borgvall i en kommentar till sitt medborgarinitiativ i kommunens så kallade Göteborgsförslaget, i vilket hon förespråkar att all Göteborgs renhållning samlas och samordnas i en enda organisation.

Förslaget har redan fått så stort gensvar att det så småningom blir föremål för behandling i lämplig nämnd.

Splittrad renhållning

Idag är ansvaret för renhållningen i Göteborg delad mellan Park- och Naturförvaltningen, Trafikkontoret, Fastighetskontoret samt Kretslopp och Vatten.

Dessa ansvarar enbart för sina väldigt specifika delar av gator och torg och parker och var och en av dem anlitar olika entreprenörer som skall utföra jobben.

Dessutom kan vissa mindre markområden tillhöra en eller flera privata ägare och/eller statliga Trafikverket. Det kan innebära att ett nedskräpat område måste saneras av olika entreprenörer.

Det kan också innebära att skräpet hamnar mellan två stolar, om metaforen ursäktas. Ibland kan man se hur medborgare som har tröttnat på nedskräpning som inte blir åtgärdad själva tar itu med problemet. Ett bra exempel är nedskräpningen och den omfattande privata uppröjningen av fritidsområdet Välen i Västra Frölunda.

Kommunen måste ta ansvar för renhållningen i stan, det är lagstadgat. Det ansvaret kan inte läggas på medborgarna. De betalar ju kommunalskatt för renhållning bland annat, poängterar Caroline Borgvall.

Samordnad förvaltning

Enligt Caroline Borgvalls förslag borde i fortsättningen all renhållning ombesörjas av en enda organisation med ansvar för såväl gator och torg som parker och vattendrag.

Denna förvaltning skulle även enkelt kunna följa upp arbetet samt ta emot tips och anmälningar från allmänheten. Samtidigt skulle organisationen vara transparent och enkelt kunna kommunicera med medborgarna.

När man som medborgare anmäler nedskräpade områden får man ofta svaret att ärendet är skickat till någon förvaltning eller entreprenör… och sen händer det ingenting, påpekar Caroline Borgvall i sin skrivelse. Hon understryker också att renhållningen inte bara skulle bli enklare med en ansvarig förvaltning utan även billigare för uppdragsgivarna, skattebetalarna.

Föregående

Hyresgästföreningen utesluter ordföranden i väst

Nästa

Suldan springer ifrån coronan