”Varje meddelande om att vi har kapitulerat är falskt.”

Det skulle kunna vara det nygamla mottot för det fortsatta motståndet mot byggandet av Västlänken.

Gunilla Bratt Hedvall
Gunilla Bratt Hedvall

– Helt korrekt! Motståndet fortsätter på flera håll och kanter. Ingen skall tro något annat. När än projektet avbryts finns det fortfarande miljarder att spara!

Det försäkrar Gunilla Bratt Hedvall när Spanaren ber om en kommentar till en pågående kampanj i sociala medier. Hon är sedan många år tillbaka en av de största eldsjälarna i motståndsrörelsen.

Politiskt önsketänkande?

Vid åtskilliga tillfällen de senaste åren har styrande politiker i Göteborg deklarerat att motståndet mot Västlänken ”kommer att upphöra bara bygget kommer igång”.

Kan det vara sant? Eller är scenariot bara önsketänkande från politikernas sida?

– Absolut. I takt med att stan grävs upp, bullret och sprängningarna ökar, plank spikas upp, störningarna i trafiken blir allt besvärligare, luftkvaliteten allt sämre, många oersättliga, hundraåriga träd huggs ned och i stort sett allt tar längre tid så tycks motståndet mot Västlänken ta ny fart och hårdna, säger Gunilla Bratt Hedvall och tillfogar:

– Åtminstone bland folk som tänkt igenom konsekvenserna av det här katastrofala bygget.

Nej, motståndet tycks inte ha kapitulerat, protesterna inte tystnat. För närvarande genomför en mindre, sammansvetsad grupp med Gunilla Bratt Hedvall om initiativtagare en annons- och videokampanj i de största och mest spridda sociala medierna. Tidigare har annonser som fick stort genomslag publicerats i GP.

Stor uppmärksamhet

– Kampanjen går väldigt bra. Vi har fått mycket stor respons och uppmärksamhet. Fram till 23 mars hade 18 260 personer på kort tid sett annonserna i Facebook. Totalt hade 14 049 av dessa interagerat på något sätt. Det är enligt Facebooks sätt att mäta ’över genomsnittet’, framhåller Gunilla Bratt Hedvall.

Vilket syfte har ni primärt med kampanjen?

– Målgrupp för annonserna och videorna är upplysning om mörkade sanningar till politiskt intresserade från 18 år och upp till 65+ i en radie av 40 km räknat från Centralen i Göteborg, svarar Gunilla Bratt Hedvall.

Kampanjen fortsätter några veckor till och övriga annonser publiceras inom kort. De första är fortsatt igång.

Hela kampanjen bekostas på frivillig basis. Som tack för hjälpen får sponsorerna bland annat den här ovanför avbildade bakrutedekalen.

Föregående

Livet som riskgrupp: Man smyger omkring utan att beblanda sig

Nästa

Tidningskriget i Partille - David mot Goliat