– Ge barnen rätt till hälsosamma lokaler i skola och förskola i Göteborg!

Det föreslår (och kräver) Gunnar Rydnell i ett så kallat Göteborgsförslag med hänvisning till att Sverige 1 januari gjorde FN:s barnkonvention till svensk lag.

– Det betyder att genomförandet av barns rättigheter måste tas på ännu större allvar, kommenterar Gunnar Rydnell.

I Sverige är det kommunerna som ansvarar för en stor del av den verksamhet som berör barn och barns liv, som exempelvis skola och förskola. För att alla barns rättigheter skall kunna bli verklighet krävs politiska insatser på alla nivåer, i första hand på kommunal nivå förstås.

Åkeredsskolan
Åkeredsskolan – inte i bra skick

– Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande skall i första hand beaktas vad som bedöms vara barnens bästa, påpekar Gunnar Rydnell med eftertryck.

Ideliga rapporter om dålig skolmiljö

Gunnar Rydnell har tänkt igenom och formulerat sitt förslag mot bakgrund av de ideliga rapporterna om slitna lokaler och miljöproblem i kommunens skolor och förskolor. Han anser att detta inte ligger i linje med konventionens krav på god miljö och barns hälsa.

Det är extra allvarligt tycker Gunnar Rydnell med tanke på alla miljoner politikerna i Göteborg lagt ut på att renovera och rusta upp sina egna arbetslokaler.

Upprustningen av Börsen med framför allt kostsamma sättningsskador och grundarbeten kostade i runda tal 300 miljoner kronor och renoveringen av Stadshuset där kommunens politiker har sina arbetslokaler kostade 135 miljoner.

Renoverat för en halv miljard

– Göteborgs politiker har de senaste åren lagt ut en halv miljard på skrytrenoveringar och lyxmiljöer i sin egen arbetsmiljö bara runt Gustaf Adolfs torg, samtidigt som många barn i Göteborg vistas i hälsovådliga mögellokaler på skoltid, säger Gunnar Rydnell samtidigt som han undrar hur politikerna skulle reagera om de tvingades byta arbetslokaler med skolbarnen.

För att Göteborg skall leva upp till svensk lag och barnkonventionens krav föreslår Gunnar Rydnell att kommunen beslutar om en lokalgaranti med följande lydelse:

Ingen lokal där politiker i kommunen arbetar får vara i bättre skick än den sämsta lokal i Göteborg, där något barn vistas dagligen i skola eller förskola.

– Därmed kommer det att bli nödvändigt att först renovera skolor och förskolor innan det läggs pengar på renoveringar av politikernas egna lokaler, summerar Gunnar Rydnell.

Hans Göteborgsförslag har nummer 2098 för den som vill ta en titt på det.

Spanaren har vid flera tillfällen skrivit om hur Göteborgs kommun på ett eller annat sätt har misskött sina skolor.

Föregående

Varför inte skatt på plastpåsar för hundbajs?

Nästa

Varför Gråskär fick tummen ned