TITTA PÅ GÖTEBORG! Spårvagnar och bussar kilar omkring överallt. Imponerande logistik. Tyvärr har systemet en väldigt stor brist, byggt på 1870-talets hästspårväg som det är:

Det räcker inte till.

Du vill ta dig till jobbet: Väntan på hållplatsen. Förhoppningsvis kommer en buss eller vagn.

Sedan blir det att stå och trängas under resan, som alltid i rusningstid. Du får försöka hålla dig fast i svängarna. Något mör kommer du fram.

Efter jobbet: samma sak, i motsatt riktning.

Är dessa resor något som sätter guldkant på tillvaron?

Inte precis.

Visionsbild av framtida stadsbana
Visionsbild av framtida stadsbana

KOLLEKTIVTRAFIKEN i Göteborg har nått taket för sin kapacitet. Man klarar inte att på ett hyfsat sätt transportera alla som behöver åka, samtidigt som man trycker bort biltrafiken från centrala stan.

– Kollektivtrafiken är utformad för en mycket mindre stad, som trafiknämndens ordförande Toni Orsulic uttryckte det i intervju med Spanaren.

Vad gör man då åt krisen?

På kort sikt: Ingenting.

All energi hos dem som bestämmer i trafikfrågor verkar ha försvunnit i Västlänkens skugga. Och Västlänken förbättrar inte resandet för göteborgarna.

Tänkt framtida linjenät. (Linbanan är slopad.) Klicka på grafiken för att förstora!

På lite längre sikt tänker kommunledningen köpa in längre spårvagnar som är 45 meter. (De nuvarande är cirka 30 meter.) OK, det höjer kapaciteten med 50 procent, men samtidigt byggs tusentals nya bostäder och arbetsplatser i centrala stan som för med sig ökat behov av resor.

PÅ LÅNG SIKT finns tankar på en storartad lösning som skisseras i dokumentet Koll2035. Det är en vision som kanske inte bara är ett luftslott, eftersom den har antagits av såväl regionen som fullmäktige i Göteborg, Partille och Mölndal.

Hur ser då visionen ut? Grundtanken är att avlasta Brunnsparken genom att skapa ett stort antal nya linjer som effektivt knyter samman yttre delar av stan, så att bara de som verkligen vill till Brunnsparken/Drottningtorget behöver åka dit.

Det ska gå att resa med kollektivtrafik mellan alla viktiga platser i storstadsområdet på max 30 minuter och längs stråken till City på max 15 minuter utan byten.

Se grafiken som visar det tänkta linjenätet.

Den nuvarande typen av spårvagnslinjer ska kompletteras med stadsbana. Det är snabbspårväg som går på helt egna banor med planskilda korsningar. Ny typ av snabb busstransport tänker man sig också: Citybuss som går på egna banor, oberoende av övrig trafik, och metrobuss som också går på egna banor på längre sträckor, motsvarande dagens expressbussar.

Tunnelbana blir det inte. För dyrt, tycker utredarna.

Koll2035 är ett grandiost projekt. Men det har ju en stor brist: Det blir inte verklighet förrän (i bästa fall) om 15-25 år. Den lösningen skulle Göteborg behöva på plats i dag.

Föregående

Parkeringsbolagets VD polisanmäls?

Nästa

Nedläggning hotar Emigranternas Hus p g a hyreshöjning och minskat bidrag