De första överenskommelserna om nästa års hyror är klara i Göteborgsregionen. De berör drygt 2 000 hushåll som bor hos allmännyttan på Tjörn och hos privatvärdar i Varberg.

Uppgörelsen med Tjörns Bostads AB gäller cirka 550 hushåll och innebär att hyran höjs med 1,8 procent från den 1 februari nästa år. En hyresgäst som i dag betalar 5 000 kronor i hyra kommer att därmed att få punga ut med ytterligare 90 kronor i månaden. Den procentuella höjningen blir lika stor i alla bolagets lägenheter.

– Det som är lite speciellt med Tjörn är att kommunen har Sveriges högsta taxor för vatten och avlopp. För kommunens bolag är det svårt att ta ut dessa avgifter på något annat sätt än via hyran, säger Anders Rollings, förhandlingsledare hos Hyresgästföreningen i västra Sverige.

Så mycket som 0,8 procent av nästa års höjning utgörs av höjda kommunala taxor. Resterande del går åt för att täcka ökade kostnader och för att klara generellt underhåll.

– Tjörns Bostads AB krävde till en början 3 procent i höjning från den 1 januari. Men vi har haft ett mycket bra samtalsklimat under förhandlingarna och jag är mycket glad över att bolaget visat stor förståelse för att många hyresgäster har ett begränsat ekonomiskt utrymme och därför har svårt att klara stora hyreshöjningar, säger Anders Rollings.

1 600 hushåll i Varberg

Tidigare i veckan slöts också en överenskommelse med de privata fastighetsägarnas organisation GFR i Varberg. Den innebär att drygt 1 600 hushåll får en höjning från 1 januari. Höjningen varierar mellan 1 och 2,2 procent. GFR Varberg krävde från början hyreshöjningar på upp till 3,8 procent.

Generellt har hyresvärdarnas ursprungskrav inför 2020 legat på höga nivåer. Till exempel vill de fyra allmännyttiga bolagen i Göteborg, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon, att hyrorna höjs med 3,3 procent och Göteborgs största studentbostadsbolag SGS vill se höjningar på 3,5 procent.

Föregående

Sju kommuner i Västra Götaland höjer skatten

Nästa

Nevs: Nu lossnar det, vi ska bli störst på elfordon