Skatten höjs i sju av Västra Götalands 49 kommuner för nästa år, 2020. Det är ett lite mindre antal än vad kommunerna själva prognosticerade vid Spanarens genomgång den 7 november. De sju som höjer kommunalskatten är:
Grästorp, 42 öre till 21.99 kr
Mark, 30 öre, till 21.51 kr
Mölndal, 25 öre, till 20.51 kr
Skara, 40 öre, till 21.50 kr
Skövde, 75 öre, till 21.61 kr
Trollhättan, 80 öre, till 22.36 kr
Vårgårda, 40 öre, till 21.61 kr.
Alingsås aviserade en eventuell höjning, men behåller kommunalskatten oförändrad 21.36 kr. Även Svenljunga aviserade en eventuell  höjning, men behåller skatten oförändrad för 2020. Flera andra av länets kommuner uppgav ett pressat ekonomiskt läge för sina kommuner, men ändrar inte skatten. De kostnadsdrivande faktorerna är den demografiska utvecklingen med större andel äldre samtidigt som andelen unga barnfamiljer ökar med behov av fritids- och skolresurser. Ett extra bekymmer för kommunerna är aviseringen om minskat statligt bidrag.
Den enda kommunen av de 49 i Västra Götaland som sänker skatten är Orust kommun.

I Halland höjer ingen

De sex kommunerna i Hallands län behåller skattenivån oförändrad för 2020. Nyckelorden hos kommunerna är spara och effektivisera som följd av politikernas krav på hushållningen med skattebetalarnas pengar. Flera av kommunerna står inför stora investeringar. De sex kommunerna i Hallands län är Falkenberg, Halmstad,  Hylte, Kungsbacka, Laholm och Varberg.

Föregående

Göteborg riskerar miljonvite för stress i hemtjänsten

Nästa

Högre hyror på Tjörn och i Varberg