NÄR JAG FÖRRA gången skrev om Göteborgs del av försvaret, nämligen Amfibieregementet ute i Älvsborg, handlade det om värdegrunden gällande musik. Ledningen hade bestämt att, vilket framgick av anslag i träningssalen, ”musik som inte följer försvarsmaktens värdegrund får ej spelas i denna lokal”.

Funderingen då gällde vilken musik som avsågs. Värdegrunden är samma som lag vilken gäller myndighet om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet samt att främja demokrati och mänskliga rättigheter. Har försvarsmakten något annat i sin värdegrund?

Men nu tror jag att jag vet hur Amfibieregementets utökade värdegrund ser ut. Man har utökat den genom historisk påverkan, nämligen med religion.

CHEFEN FÖR Amfibieregementet har beordrat personalen att gå på julvesper (vesper är en tidebön som hålls ungefär vid solnedgången eller klockan 18.00). För att kunna genomföra detta har samtlig personal tvingats till omplacering av arbetstid.

Omplaceringstillägget är 800 kronor per person. Om man då räknar med att kompaniet är runt 150 personer blir det en kostnad på 120 000 kronor för att översten har bestämt att hans personal skall gå i kyrkan på kvällen.

I DESSA TIDER av debatt om försvarsanslagets storlek så kunde man åtminstone fundera över hur pengarna till militären skall användas. Men kanske är det för att komplettera värdegrunden med frälsarens maning om ”frid på jorden” så här i juletid. Frågan är bara hur det skall appliceras på Amfibieregementet i Göteborg.

Föregående

Med stöd av Säpo stänger Skolinspektionen Safirskolan från årsskiftet

Nästa

Com Hem gav mig tidig julklapp