Höjda taxor driver upp boendekostnaderna i Göteborgsregionen. Det framgår av slutrapporten från årets Nils Holgersson-undersökning som presenterades i dag.

I Västra Götalands län har de sammanlagda kostnaderna för uppvärmning, el, VA (vatten/avlopp) och sophämtning ökat med 4,5 procent mellan 2018 och 2019. Det är något lägre än snittet för landet men betydligt högre än inflationen som under samma period var 1,9 procent.

Allra dyrast i Göteborgsregionen är det på Tjörn. Här betalar varje Tjörnbo i snitt 2 317 kronor per månad och lägenhet.

– Drygt 2 300 kronor per månad är en ansenlig summa som självklart drabbar de flesta människors privatekonomi hårt. Det är dessutom en kostnad som inte går att påverka, konstaterar Andreas Sjöö, bostadspolitiskt sakkunnig hos Hyresgästföreningen i västra Sverige.

Bakom prishöjningarna ligger högre taxor för el, VA och avfall. VA-priserna har ökat med 3,3 procent och avfallspriserna med 6,7 procent, alltså betydligt mer än den allmänna kostnadsutvecklingen.

– Sammantaget ger detta kraftiga höjningar i Västra Götalands län och det blir givetvis kännbart för länets konsumenter, säger Hans Dahlin, ordförande för Nils Holgersson-gruppen.

Värstingen i sammanhanget är dock elpriset. I länet har priset stigit med 11 procent, vilket motsvarar 59 kronor per månad och lägenhet.

– När det gäller elnätspriset har vi höga förväntningar på att de nya reglerna för elnätsföretagens intäktsramar verkligen får effekt och ger mer rimliga elnätspriser för Sveriges konsumenter, säger Hans Dahlin.

FAKTA NILS HOLGERSSON

Nils Holgersson-undersökningarna har genomförts varje år sedan 1996. I de årliga undersökningarna “förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnaderna för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.

Bakom Nils Holgersson-gruppen står Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta (tidigare Sabo). Fram till och med 2016 deltog även privatvärdarnas organisation Fastighetsägarna i samarbetet.

Källa: nilsholgersson.nu

Föregående

Parkeringsbolagets vd sparkas

Nästa

Bakom kulisserna på GP: Feodalt, generöst och Peter Hjörnes hänsynslösa girighet