Slopade zoner, fler minibussar och smartare system.

Så skulle nuvarande Flexlinjen i Göteborg kunna utvecklas till att verkligen bli en flexiblare Flexlinje.

Rätt utvecklad och marknadsförd skulle Nya Flexlinjen kunna få ett stort antal göteborgare att ställa bilen för att i stället åka flexibelt och billigare kollektivt, till och från en mängd arbetsplatser.

Det tror och föreslår civilingenjören Ulf Wennerlöf , som utvecklar tankegångarna i Göteborgsförslaget nr 927, just nu ute för omröstning.

Göteborgsförslaget är som bekant kommunens förslagslåda för nya idéer från allmänheten. Löftet är att erbjuda någon slags politisk behandling av de förslag som erhåller minst 200 ja-röster.

En av Flexlinjens 48 bussar

När Spanaren kikade in i lådan hade Uf Wennerlöfs idéskiss fått 152 positiva röster. Förslaget ligger ute till 23 november.

Värre problem har lösts

– Innan man deppar ihop över trafikkaoset i Göteborg som just nu verkar hopplöst och evigt bör man komma ihåg, att mänskligheten tidigare lyckats lösa betydligt värre problem, säger Ulf Wennerlöf i en kommentar och fortsätter:

– Flexlinjen är ett viktigt kommunikationsmedel redan i dag för många människor, särskilt äldre. Men det måste bli enklare och smidigare för alla att planera och beställa sitt resande. En flexresa skall i princip kunna bokas på stört när behovet uppstår.

En stor flotta av minibussar

Ulf Wennerlöf

Ulf Wennerlöf berättar att ”microtransit” är ett koncept som innebär en stor flotta av minibussar som dynamiskt anpassar sina rutter efter resenärernas aktuella behov. Hållplatserna är många och ligger tätt så att man nästan kan åka från dörr till dörr.

– Om man skall tänka på längre sikt kan nämnas att systemet bör byggas framtidssäkert så att till exempel självkörande bussar kan fasas in när den tekniken är mogen.

– Jag skulle även gärna vilja nämna att systemet efterhand bör utökas till att inkludera kranskommunerna. Samt att lösningen skulle kunna paketeras som en produkt att sälja till andra städer och kommuner, både i Sverige och utomlands för att på så sätt bidra till bättre miljö och klimat globalt, påpekar Ulf Wennerlöf.

Omöjligt åka över zongräns

Idag har Flexlinjen 20 zoner och drygt 2 400 mötesplatser. Bussflottan består av 48 fordon. Det går inte att beställa en resa över en zongräns, därför funkar den idag dåligt för jobbpendling.

– Tänk om kollektivtrafiken skulle kunna erbjuda samma flexibilitet som bilen till ett lägre pris. Skulle inte det minska trängseln i trafiken? frågar sig Ulf Wennerlöf.

Du skriver att man med hjälp av en mobilapp när som helst skall kunna boka och göra en resa inom Göteborgs gränser. Men många äldre…

– Systemet skall absolut inte försämras eller göras mer komplicerat för någon kategori resenärer, förklarar Ulf Wennerlöf. Man skall självklart enkelt kunna utnyttja tjänsten även om man inte förfogar över en modern telefon.
– Om zonerna slopades så att man kunde åka fritt mellan alla mötesplatserna, antalet bussar ökades och fler mötesplatser lades till vid de större arbetsplatserna, ja då skulle Flexlinjen på allvar kunna utmana privatbilismen, hävdar Ulf Wennerlöf, som dagligdags arbetar som mjukvaruutvecklare hos Ericsson.

– Det enda som krävs är lite smartare programvara – och politiker. Systemen finns. Jag har bland annat kontakt med ett schweiziskt företag som arbetar med den här typen av dynamisk ruttplanering.

Föregående

Svenska Akademin angriper upphovsrätt

Nästa

Fastighetsägarna: Ingen kris i city