SVENSKA AKADEMIN har via advokatbyrån Sandart &Partners Advokatbyrå KB hotat med att gå till domstol om Nordfront på sin hemsida inte tar bort ett antal citat från kända svenska författare. Vad handlar detta om och vad gör sig Nordfront skyldiga till och varför lägger sig Svenska Akademin i detta?

Nordfront har på sin hemsida en avdelning med citat från kända och okända författare. Bland dessa författare märks Verner von Heidenstam ”Det är bättre av en hämnare nås än till intet se åren försvinna det är bättre att hela vårt folk förgås och gårdar och städer brinna. Det är stoltare våga sitt tärningskast än att tyna med slocknad låge. Det är skönare lyss till en sträng som brast än att aldrig spänna en båge.”

VIDARE CITERAS Esaias Tegner ”Det eviga”, Viktor Rydberg ” Bättre är Kämpens ädla armod än drakens dolska ro på guldet. Bättre är hånad död för det goda än namnfrejd vunnen i självisk ävlan”. samt Havamal (okänd författare) ”Fä dör, fränder dör även själv skiljes du hädan, men ett vet jag som aldrig dör domen över död man.” Det är dessa författare och citat som anmäls, det finns fler men de är inte svenska eller anses tydligen inte tillhöra den allmänna odlingen.

För samtliga har upphovsrättstiden gått ut; den gäller 70 år efter upphovsmannens död. Men i upphovsrättslagen finns en paragraf i sjätte kapitlet §51: ”Om litterärt eller konstnärligt verk återgives offentligt på ett sätt som kränker den andliga odlingens intressen, äger domstol på talan av myndighet som regeringen bestämmer vid vite meddela förbud mot återgivandet. Vad som nu sagt skall ej gälla återgivande som sker under upphovsmannens livstid.”

Paragrafen ger tre myndigheter rätt att anmäla, nämligen Svenska Akademin, Musikaliska akademin och Konstnärliga akademin, och det är vad Svenska Akademin har gjort. Och enligt vad advokaten skriver, så är det återgivandet i sammanhanget på hemsidan som är det kränkande. För han hävdar att hemsidan tidigare meddelat hets mot folkgrupp och liknande.

Personer i min ålder minns säkert att man försökt att få annat material fört till domstol. I början av 1960 talet spelade en rockgrupp in Tjajkovskijs Nötknäpparsvit under namnet ”Nut rocker” och man försökte förbjuda Charlie Normans inspelning av Anitras dans av Grieg i boogie woogie-takt men båda drogs tillbaka. Dock förbjöd Sveriges Radio uppspelningar av verken (men i första fallet hade vi ju Radio Luxemburg).

SENARE FÖRBJÖD man Mercedes Benz att använda Karin Boyes dikt ”visst gör det ont” men bilföretaget drog tillbaka reklamen innan domstol. Inget fall har nått domstol rörande kränkning av den allmänna odlingens intresse.

Här ligger det skrämmande, att man med upphovsrättslagen försöker att strypa yttrandefriheten. För vem kan definiera vad den allmänna odlingen innebär? Nu tror jag inte att detta heller når domstol, men det vore väldigt intressant att få en juridisk definition så att vi vet vad vi har att förhålla oss till, så att inte vi också kränker den allmänna odlingens intressen eftersom vi inte vet vad det är.

Föregående

Springsteen går före friidrotten?

Nästa

Medborgarförslag: Gör om Flexlinjen till en... flexlinje!