I MARS 2018 kallade regeringen till möte med Google, Facebook och andra nätjättar. Justitieminister Johansson krävde att de snabbare tar bort olagligt innehåll från sina plattformar. Det måste också bli lättare att nå företagen om man har klagomål på innehållet.

Den 2 augusti 2019 meddelade SwebbTv att Facebook stängt ner deras tv-kanal. TV-kanalen hade brutit mot reglerna för communityn och att man därför avslutat youtubekontot. Man tog alltså bort hundratals program utan varning och utan att precisera vad som brustit eller vilket/vilka program som brutit mot reglerna, och det gick heller inte att få kontakt med ansvariga för nedstängningen. SwebbTv har mellan 200 000 och en miljon tittare som helt plötsligt inte kunde se sin kanal.

JAG HAR FÖLJT kanalen som har kritiserat klimatalarmen, familj- och könsfrågan, massmigrationen, hälso- och läkemedelsfrågan. De personer som varit intervjuade är samtliga disputerade eller motsvarande men haft motsatt ståndpunkt mot de ”etablerade” så de har inte varit intervjuade i de vanliga massmedierna. Det har varit namn som Lars Bern (teknologie doktor, medlem av Kungl. Vetenskapsakademien och tidigare vice ordförande i Cancerfonden), Hans Jensevik (nationalekonom och specialiserad i kommunal ekonomi), Elsa Widding (civilingenjör, energiexpert och har arbetat i energisektorn i 25 år bl a Vattenfall) med flera.

Det finns naturligtvis inget olagligt i de ståndpunkter som framförs (kanalen har utgivningsbevis och inget tryckfrihetsåtal eller ens anmälan har förekommit). Nu finns det inget som hindrar Google eller Youtube att släcka ner kanaler eftersom de är privata plattformar. Men eftersom det rör människors yttrandefrihet så kan man åtminstone kräva transparens så att allmänheten vet vad det är som man inte får se, men inte ens det meddelas.

OM DE ÄMNEN som SwebbTv tar upp förbjuds och man inte låter en person med motsatt åsikt mot den etablerade komma till tals, hur går det då med den kritiska inställningen?

Skall endast en åsikt dominera den allmänna debatten, vilket samhälle får vi då? Alla som hyllat Galileo för att han gick mot katolska kyrkans åsikt att solen snurrade runt jorden tycks ha glömt poängen eftersom vi tillåtit Youtube att monopolisera debatten. Låt mig avslutningsvis citera den kände filosofen och vetenskapsteoretikern Karl Popper: ”Du kan ha rätt och jag kan ha rätt men låt oss diskutera frågan så kanske vi kommer fram till vad som är rätt”.

Föregående

Nu larmar BMW 35 000 bilägare

Nästa

Owe Thörnqvist, 90, höll full fart i 90 minuter