BMW genomför nu en förnyad och utökad informationsinsats apropå uppmärksamheten kring den på E6an vid Kode brinnande BMW-bilen.
 
– Med anledning av kunders oro kommer samtliga berörda bilägare i Sverige att under augusti få information om läget, säger i en kommentar till Spanaren, Peter Maier, informationschef på BMW Northern Europe AB.
Åtgärden innebär att BMW utvidgar sin kontrollkampanj från förra året till att gälla samtliga berörda bilar i varje land. I Sverige får nu 35 000 ägare till någon av dessa dieselvarianter brev i posten om situationen.
I riskzonen för brand i motorrummet, som snabbt kan leda till att hela bilen övertänds precis som visades i Västnytt, är följande dieselmodeller som sålts i Europa:
 
3-serien, 4-serien, 5-serien, 6-serien, 7-serien, X3, X4, X5, X6.
BMW började således för ett år sedan, i augusti 2018, att informera om läget på företagets europeiska marknader. 
Började 2016
Bakgrunden är att bilar redan 2016 fattat eld, enligt Aftonbladets kolumnist för motor och trafik, Robert Collin. Bland annat brann ett antal dieselbilar i Sydkorea.
En majoritet av berörda kunder i Sverige har redan kontaktats och uppges även ha fått sina bilar åtgärdade.
EGR-modul, boven i brenddramat

– Den nu utvidgade tekniska åtgärdskampanjen innebär att samtliga berörda bilägare kommer att vara kontaktade och/eller kontrollerade under augusti 2019, säger Peter Maier. 

– Kampanjen är pågående och den exakta takten beror bland annat på tillgången på reservdelar, tillägger han.
Peter Maier beskriver orsaken till att brand kan uppstå så här:
– Felet består i att Exhaust-Gas-Recirculation-modulen (EGR), som används för avgasregleringen, i mycket sällsynta fall kan orsaka onormal värmeutveckling kring motorn och i sällsynta fall orsaka brand. 
– Berörda fordon kontrolleras nu och felande komponenter ersätts i denna EGR-modul, tillägger företagets talesman.
Sällsynt
Det inträffade beskrivs som en sällsynt händelse.
– Vi förstår att den kan vara traumatisk, säger Peter Maier.
Dock kan företaget inte uttala sig om orsaken till branden i den aktuella bilen och förrän en teknisk undersökning utförts.
Bilia AB är återförsäljare i Sverige även av BMW. Under åren 2016 – 2018 utgjorde BMW 15-16 procent av Bilias levererade bilar på den svenska marknaden. Företaget säljer det tyska bilmärket även på de övriga fyra marknader, där Bilia opererar; i Norge, Tyskland, Belgien och Luxemburg.
Importören till den svenska marknaden, BMW Nordic Region AB, och återförsäljaren, Bilia AB, har en tydlig uppdelning av informationsansvaret till kunden:
 – Då detta är en produktrelaterad fråga är det BMW som är ansvarig för beslut och vad som ska kommuniceras till kunderna relaterat till detta, kommenterar Kristina Franzén, företagets ekonomidirektör, för Spanaren.
– Bilia kommer dock att i samverkan med BMW tillse att denna information kommer kunderna tillhanda, tillägger hon.
Har kapacitet
Bilia uppger att det finns kapacitet i verkstäderna för att ta emot berörda bilar, även med kort varsel.
Det kan dock vara lite olika tillgänglighet från verkstad till verkstad. 
– Är man orolig så rekommenderar vi att man kontaktar sin närmaste verkstad så ser vi hur vi kan hjälpa till, säger Kristina Franzén.
Föregående

När känslan trumfar förnuftet

Nästa

Där försvann de annorlunda rösterna