Det blev tvärstopp i kommunstyrelsen på Tjörn för planerna på utbyggnader i Södra Hamnen i Skärhamn, där förslaget till hotell- och konferensanläggningen Gråskär är en välkänd och omdiskuterad del.

Anledningen till att kommunstyrelsen satte foten på bromspedalen är att avtal saknas för det som intressenterna ska bekosta, ett plankostnadsavtal, för det fortsatta arbetet med detaljplanen.

– Det är en viktig fråga, anser Benny Andersson (S) och han tror inte att det fortsatta arbetet med området av detta skäl inte behöver fördröjas särskilt mycket.

– Vi pausar bara detaljplanearbetet, säger han.

Det blev votering i frågan, där förslaget att säga OK till liggande förslag ställdes emot förslaget att först göra klart hur kostnaderna ska fördelas. Med en rösts övervikt, 6 mot 5, segrade förslaget att stoppa arbetet vilket alltså är kommunstyrelsens beslut.

”Att upprätta plankostnadsavtal med samtliga intressenter medför inget annat än fördröjning av detaljplaneprocessen”, heter det i ja-sidans reservation mot beslutet.

Frågan är nu om hela arbetet med Södra Hamnen försenas eller helt går i stå. En för kommunen viktig del är hotellprojektet, som ger jobb under byggtiden och därefter beräknas ge cirka 175 jobb i hotell- och konferensverksamheterna.

– Jag har följt projektet under hela resan och det är ett fantastiskt hotell för Skärhamn, säger Benny Andersson.

– Hotellet är i sig en anledning att resa till Skärhamn, menar han och påpekar, att satsningen ligger i linje med kommunens strategier att utveckla turistnäringen på ön.

– Det ser ju mörkt ut nu för Hotell Gråskär, tycker Stefan Gustafsson, den ene av de två initiativtagarna bakom hotellprojektet i Skärhamn.

– Vi får väl tänka till nu och se hur vi ska agera. Vi gör inget förhastat, tillägger han.

Skärhamnsbon Stefan Gustafsson och den sommarboende på ön, Mats Ljung, ägare till fastighetsbyrån Bjurfors, står bakom projektet genom företaget Conventibus. De är av uppfattningen att hotellet måste få ligga precis på den plats de anvisat på piren i Södra Hamnen.

– Vår analys är ju att det behövs ett alldeles fantastiskt hotell här för att attrahera besökare året om, påpekar Stefan Gustafsson.

– Det ska vara en destination i sig, det är affärsidén.

Stefan Gustafsson poängterar, att ska projektet kunna genomföras krävs det att politikerna i kommunen backar upp det.

– Men den politiska viljan tycks saknas för detta, anser han.

Föregående

Jo GP, nämndemän behövs verkligen

Nästa

Nytt arbetssätt fäller fler för våldtäkt