BORT MED NÄMNDEMÄN ur våra domstolar, råmas det titt om tätt. Nu senast på Göteborgs-Postens ledarsida.

För bokstäverna i artikeln står Alice Teodorescu, tidningens politiska redaktör.

Hon är dessutom jurist.

På vilka grunder dömer våra domstolar? Jo, de ska använda lag, praxis och förstånd. Begreppet förstånd översätts av ordböcker med uttryck som tankeförmåga, förnuft, intelligens, vett, klokhet, omdömesförmåga, insikt, kunnighet, visdom och begåvning.

Jurister anser vanligtvis att just jurister är de förståndigaste individer som någonsin förekommit i mänsklighetens historia och som någonsin kommer att vistas på denna jord så länge klimatet gör det möjligt för oss att leva här.

Dock saknas avgörande vetenskapligt stöd för denna uppfattning.

DET FLORERAR GOTT OM missuppfattningar om systemet med lekmannadomare. Jag ska inte trötta läsarna med att redogöra för dem här utan går rakt på huvudproblemen.

I riksdagen försvarar de politiska partierna gällande ordning, det vill säga att de själva på lokal och regional nivå nominerar nämndemän till tingsrätter, förvaltningsrätter, kammarrätter och hovrätter.

Det går att försvara denna ordning teoretiskt. Men i praktiken inte längre. Nu är det dags att äntligen konstatera följande:

Partierna missköter grundligt sitt självpåtagna uppdrag. De brukar i bästa fall vänster lillfinger till att utse nämndemän. Eller hela foten. De kan välja folk som tack för lång och trogen tjänst, som tröst för uteblivna politiska uppdrag eller av helt obegripliga skäl.

Uppgiften att utse nämndemän är uppenbart en ovälkommen, besvärande syssla för partiernas lokala organisationer. Därav följer att en del direkt olämpliga personer sitter och fattar beslut i våra domstolar.

SÅ JAG SKÄNKER följande tips på en ny ordning:

  • Domstolsverket skapar en adress dit var och en kan anmäla sitt intresse av att bli nämndeman. Man ska också kunna föreslå någon annan man anser lämplig.
  • Lägsta åldern för kandidaterna bör vara 25 år. 18-åringar ska inte förväntas ha förvärvat tillräcklig erfarenhet av livet. Vederbörande ska förstås inte vara straffad eller ha betalningsanmärkningar.
  • Alla som uppfyller dessa villkor intervjuas av därtill kompetenta personer. Här testas kandidaternas förstånd.
  • De som klarar intervjun får gå en kurs på förslagsvis tio timmar. Därefter följer ännu en intervju där kunskaper från kursen testas. Och förståndet en gång till. Därefter får kandidaterna grönt ljus.

Ett sådant system skulle höja kvaliteten på våra nämndemän. Och statusen.

Vi skulle därtill besparas stöddiga debattinlägg från diverse jurister.

 

Föregående

Vem bär ansvar för spårvägens "kaffekassa"?

Nästa

Stopp i kommunstyrelsen för hotell Gråskär-projektet