Politikerna i Tjörns kommun säger nej till den föreslagna satsningen på Hotel Gråskär i Skärhamn.

Hotellprojektet var ett tungt inslag i detaljplanen för Södra Hamnen i Skärhamn, som presenterades för medborgardialog och samråd i januari.

– Hotel Gråskär tar själen ur samhället, säger till Spanaren Lars Carlsson(M), ordförande för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, och syftar på dess storlek och arkitektur, som han menar går på tvären emot kustsamhällets byggnadstraditioner.

Placeringen vid kajen, på bästa utsiktsplats mot havet, blev mycket omdebatterat bland invånarna på Tjörn och särskilt i kustsamhället. Många gillade idén, att några vill göra något för samhällets utveckling, med den stora satsningen för turism och konferens och de nya jobb detta skulle medföra.

Hotel Gråskär skulle enligt förslaget få 163 rum och en största samlingslokal för 300 personer. Att hotell- och konferensanläggningen i full drift beräknas ge 175 nya jobb ansågs viktigt för skärhamnsborna. Andra däremot vände sig emot placeringen och även mot arkitekturen/storleken på Hotell Gråskär.

De båda initiativtagarna till projektet, skärhamnsbon Stefan Gustafsson och Mats Ljung, VD och ägare till mäklarföretaget Bjurfors, säger så här om arkitekturen: ”Gestaltningen tar sin utgångspunkt i Skärhamns historia med sjöfart och fiskeindustri. Byggnadens formspråk knyter an till såväl fartygens proportioner, master och tågverk som lutfiskberedningens karaktäristiska torkställningar med tusentals hängande spillångor.”

Protestlistor med namninsamlingar gick runt i Skärhamn.

Man kan säga att projektet fick ligga i dvala under en period fram till december månad, när samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott sammanträdde och där hotellet var en punkt på dagordningen.

– Hotellprojektet är taget ur detaljplanen för Södra Hamnen, berättar arbetsutskottets ordförande Lars Carlsson för Spanaren.

– Det gjordes för att man ska kunna komma vidare i det övriga arbetet med detaljplanen för Södra Hamnen, tillägger han.

Politikerna vill inte riskera att frågan om hotellet dras i långbänk med alla de överklaganden, som kunnat förväntas. Kommunen har bebyggelsen vid Malagakajen i Skärhamn i färskt minne, där det dröjde omkring tio år innan höstens byggnation av bostadsrättslägenheter alldeles vid vattnet bostäder kunde börja.

– Ett hotell är nog bra men på annan plats, tillägger Lars Carlsson, och medger att det vore värdefullt med tanke på turismen.

Han är mindre bekymrad över de uteblivna arbetstillfällen som byggnationen skulle medföra och som i nästa läge skulle ge många jobb för hotell- och restaurangpersonal.

– Tjörn har ju praktiskt taget ingen arbetslöshet, bland de lägsta i landet, konstaterar han och tillägger:
– Vi får ju lov att importera arbetskraft hit till ön.

Det formella beslutet om huruvida Hotel Gråskär ska lyftas ur detaljplanen för Södra Hamnen fattas av kommunstyrelsen vid dess nästa sammanträde den 10 januari 2019.

Föregående

Mjuk julklapp till alla politiker

Nästa

Lisebergshallen försvinner - saknas av RIK och Tina Turner