Ingen nybebyggelse alls på Skanstorget!

Det alternativet saknas när kommunen planerar att genomföra en omröstning för allmänheten om torgets framtid.

Det anser en röststark medborgargrupp med namnet Skanstorgets strategigrupp. Gruppen menar att det bästa alternativet är att behålla och utveckla torget som en ”öppen och inbjudande plats”

Förslaget som har utformats av Ingemar Mattsson finns utlagt på kommunens särskilda medborgarsida, kallad Göteborgsförslaget. På sidan är det möjligt även för andra än förslagsställarna att gilla och rösta på den presenterade idén.

Samlat 612 röster hittills

Enligt löfte fån kommunen skall förslag som lagts upp på sidan bli föremål för politisk behandling i berörda nämnder inom 90 dagar om förslaget samlar mer än 200 röster.

Förslaget från Skanstorgets strategigrupp har legat ute i ganska precis fem veckor och hade samlat 612 röster när Spanaren kollade sent på onsdagskvällen. Bland undertecknarna finns exempelvis Margita Björklund, före detta kommunalråd (FP) med ansvar för kulturfrågor.

Förslaget kommer med andra ord att behandlas av Fastighetskontoret och Byggnadsnämnden vad det lider. Fastighetskontoret har tidigare utlyst en anvisningstävling om bebyggelse av torget som kulle ge minst 200 bostäder.

Det är alltså bland dessa förslag Fastighetskontoret har valt ut tre som det skall röstas om, en process strategigruppen alltså anser vara ofullständig eftersom alternativet ”upprustat torg utan bostadsbebyggelse” inte finns med över huvud taget.

”Kan aldrig återskapas!”

Så här skriver gruppen bland annat i sin anmälan av förslaget:.

”Vi vill att kommunen startar en stadsutveckling med målsättningen att Skanstorget behålls som öppen plats.

Såväl boende som näringsidkare ingår i gruppen, tillsammans med representanter från utbildnings- och kultursektorn. Gruppen vill informera om – och fånga upp reaktioner från närboende och göteborgare i allmänhet. Dessutom vill gruppen engagera sig i att hitta förslag som behåller Skanstorget som allmän plats utan bostadsbebyggelse.

Att bygga igen torg och allmänna ytor i staden löser inte bostadsbristen.

Vi är fullt medvetna om att det behöver byggas fler bostäder. Värdet av allmänna platser är för stort för att bygga igen ett torg till förmån för cirka 200 personer/familjer. Platsen har fyllt flera syften genom årens lopp och har ett historiskt värde för alla i staden. I början av 1900-talet fanns på torget en cirkelformad saluhall. För närvarande är torget ganska medfaret och fungerar huvudsakligen som bilparkering.

Föregående

Fem avhoppare i nya kommunfullmäktige

Nästa

Idrottsmuseet riskerar nedläggning