En färsk opinionsmätning Spanaren fått kännedom om visar att Moderaterna är inte länge är största parti i Göteborg.

Det är i stället nybildade partiet Demokraterna.

Vem som hade beställt undersökningen? Moderaterna själva!

Spanaren har fått uppgifterna från en källa vi bedömer som trovärdig och för övrigt har det funnits antydningar i sociala medier om att Demokraterna redan har passerat Moderaterna och blivit Göteborgs största parti.

Hemlig undersökning

Det var en hemlig och förmodligen påkostad undersökning som avslöjade, att Demokraterna nu har passerat Moderaterna i opinionen. Undersökningen visade att Demokraterna har 19,1 procent av valmanskåren i Göteborg, mot 17,1 procent för Moderaterna.

I Göteborgs-Postens senaste mätning från 19 juli var Moderaterna störst med 18,8 procent mot Demokraternas 18,3. I princip jämnt skägg alltså.

Varför har den senaste nyheten om opinionsläget i Göteborg inte resulterat i svarta rubriker?

Moderaterna har fullt naturligt inget intresse av att gå ut och offentliggöra detta nedslående resultat och GP avvaktar förstås nästa resultat från sin egen rullade opinionsmätning, som kan väntas i mitten av augusti (den sista före valet?)

Spanaren har sökt Martin Wannholt för en eventuell kommentar.

Läs också: Kan M bli trovärdigt i kampen mot korruption och slöseri?

Föregående

Detta är vad Spanaren står för

Nästa

Där ser man röken av Bengt