Kära bilister! I år ska ni köra in trängselskatt i Göteborg för en miljard, närmare bestämt 1002 miljoner kronor. Vill ni hjälpa staten att finansiera Västlänken så kör flitigt genom stadens betalstationer. Vill ni inte ha Västlänken kommer ni givetvis ändå inte undan skatten.

De senaste åren har trängselskatten i Göteborg bidragit alltmer till statens intäkter. I fjol drog den in drygt 950 miljoner kronor.

Särskilt tacksam är staten mot dem som betalar in skatten för sent. Bara en dags försening räcker. Dessa långsamma bilister får då nöjet att bidra med 500 kronor extra. Totalt ska förseningsavgifter dra in 60 miljoner enligt budget.

Formellt äger staten ingen särskild ”påse” dit trängselskatten stoppas för att betala trafikinvesteringarna i Göteborg. Men i praktiken finns ”påsen”. Bilisterna betalar sina räkningar till Transportstyrelsen. Pengarna hamnar sedan på ett konto i Riksgälden. Därefter gör finansministern en budget åt Trafikverket, som får förskott på vad som beräknas komma in från trängselskatten under året. Mellanskillnaden regleras i efterhand.

Tillfällig restriktion

2016 fattade regeringen ett beslut som innebar att Trafikverkets medel för året fick användas bara efter särskilt beslut av regeringen. Detta på grund av att man skulle hålla sig under statens dåvarande utgiftstak.

Restriktionen togs bort på hösten samma år. Beslutet hade ingen betydelse i praktiken men har vållat ett och annat missförstånd.

Beslutet om trängselskatt i Göteborg togs av riksdagen den 26 maj 2012. Skatten började tas ut den 1 januari 2013.

Det främsta angivna skälet var att man ville minska biltrafiken och förbättra miljön i stadens centrum. Dessutom skulle skatten bidra till att finansiera stora trafikinvesteringar, främst tågtunneln Västlänken, Nya Hisingsbron och Marieholmstunneln under Göta älv, alltsammans i dagligt tal kallat det västsvenska paketet.

34 miljarder

Ett avtal mellan staten och Göteborgs kommun 2009 innebär att hela paketet som beräknas kosta 34 miljarder kronor i det årets priser ska betalas av trängselskatten med 14 miljarder.

Staten står för 17 miljarder av investeringen, Göteborgs stad för 1,25 miljarder, Västra Götalandsregionen för 0,82 miljard, Region Halland för 0,18 miljard och markförsäljning för 0,75 miljard.

Göteborgs kommun fattade beslut om detta avtal den 29 januari 2010.

På valdagens 2014 hölls en folkomröstning i Göteborg om trängselskatten. 72,84 procent av göteborgarna deltog. 56,8 procent röstade nej och alltså 43,2 procent ja.

Ändå beslutade kommunfullmäktige den 19 mars 2015 att fortsätta med trängselskatten.

Föregående

Bolagiseringen och Västlänken förlamar Göteborg enligt ny rapport

Nästa

Kommunen riskerar vite för dålig arbetsmiljö för lärare