Trakasserierna mot en del tjänstemän i Trafikverket i november 2017 går inte till åtal.

Anledningen är enklast tänkbara: ärendet går inte att utreda, det är ”uppenbart”, som det står i polisens rapport om det avslutade ärendet.

Polisen som rubricerat ärendet som bedrägeri, eller ”oredigt förfarande”, har inget material att starta ens en förundersökning med. Spaningsuppslag saknas helt enkelt.

Det finns ingen brottsplats som kan identifieras. Det finns ingen misstänkt eller flera, inga konkreta misstankar över huvud taget.

Det finns inte heller några spår att gå på eller åtgärder som kan vidtas för att säkra spår, som skulle leda till ett uppklarande.

Det enda polisen haft att arbeta med är beskrivningen av brotten som anmälaren och målsäganden Bo Larsson lämnat. Han uppgav i sin anmälan i början av året, att tjänstemän i verket med anknytning till Västlänken och projekt Olskroken planskildhet har fått hem tidningar som inte beställts liksom varor och erbjudanden om tjänster.

Beställningarna har gjorts med allmänna och anonyma kuponger, som förekommer i ett flertal tidningar och därför inte heller har varit polisen till någon hjälp.

Bo Larsson är som bekant projektledare i det ifrågasatta tunnelprojektet Västlänken, som har skapat den sannolikt häftigaste och bittraste debatten någonsin i Göteborgs historia.

Projektet har därtill åstadkommit en polarisering av sällan skådat slag mellan företrädare för projektet och motståndare, inte minst bland en del politiker.

Bo Larssons anmälan har i vart fall haft det goda med sig, att de anmälda trakasserierna nu har upphört.

Föregående

Kan Ann-Sofie Hermansson ta sig ur kulturbråket med sin demokratiska fernissa i behåll?

Nästa

Bättre utbildning ger bättre kommunala chefer