DEN JURIDISKA STRIDEN om Västlänken kommer att fortsätta. Efter gårdagens utslag i mark- och miljödomstolen väntas en rad överklaganden hos högre instans, det vill säga mark- och miljööverdomstolen. Därtill har vi den politiska kampen som blir allt viktigare.

Gårdens dom tillåter inte Trafiken att börja bygga det enorma projektet Västlänken redan nu. En framgång för motståndarna. Domstolen ställer högre krav vad gäller grundvattennivåer och buller.

Sammantaget innebär detta att bygget kan komma igång tidigast nästa år och kanske stå färdigt år 2030. Erfarenheter från liknande byggen talar knappast för att man håller den ursprungliga tidsplanen. Det inser Trafikverket. Och det uppstår ytterligare förseningar om högre instans skulle skärpa kraven utöver dem som anges i gårdens dom. Mark- och miljööverdomstolen kan tänkas ge sitt utslag först nästa år. För prövningstillstånd torde beviljas och förhandling genomföras.

VÄSTLÄNKEN VÅLLAR HÅRD politisk strid i den göteborgska kommunalpolitiken. Den blir sannolikt en viktig fråga inför fullmäktigevalet i höst.

Men i själva verket ligger ansvaret hos regering och riksdag. Det är där de avgörande besluten fattats eftersom järnvägar är en riksangelägenhet och också finansieras av staten.

Medan rättsprocessen drivs vidare kan det vara värt att skicka några frågor uppåt till regeringen och en del intresserade riksdagsledamöter.

Till exempel:

Vilken extra nytta kommer Västlänken enligt gällande planer att ha för invånarna i Göteborgsregionen? Exakt!

Hur mycket kommer projektet enligt gällande planer och senaste beräkningar att kosta skattebetalarna? Exakt!

Hur mycket extra kommer projektet att kosta om man följer gårdagens dom? Exakt!

Det åligger regeringen att utöva mycket noggrann kontroll på trafikplaneringen i landet och på statens finansiering av olika projekt.

Ibland får man intrycket att Västlänken handhas med en enastående slapphet i Stockholm. Det oroar.

 

Föregående

Småbåtsvarven behöver 1000 båtbyggare

Nästa

Han slog larm om hemmet där ett barn dog