TORD KARLSSON har egentligen inte begått något större fel. Det anser det avgående kommunalrådet själv, och det anser även kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S).

Tord Karlsson

Tord Karlsson (S) har varit kommunalråd och ersättare i kommunstyrelsen i Göteborg. Han har framför allt gjort sig känd som ordförande i det skandalomsusade Intraservice, hårt kritiserat av stadens revisorer med följden att förvaltningschefen avskedats.

Tord Karlsson var i högsta grad inblandad i den famösa resan till USA. Det är klart fastställt. Enligt GP kommer han att få hård kritik från stadsrevisorerna.

Karlsson tycker att den kritik han hittills utstått är orättvis.

Ann-Sofie Hermansson säger att Karlsson varit ”ansatt” och inte orkar mer. Indirekt skyller hon därmed på den stygga oppositionen som krävt Tord Karlssons avgång.

INTE ETT ENDA ORD om maktmissbruk och korruption trots att det är just detta vi sett ännu ett exempel på inom Intraservice.

Tanken verkar vara att om man inte talar om saken så finns den inte. Det är betydligt trevligare att tala politik, vad man vill göra för staden. Tror sjutton det.

Så påstå inte att kommunledningen tar krafttag mot korruption och maktmissbruk.

TYNGRE ÄN KARLSSON väger Johan Nyhus, också socialdemokrat och kommunalråd. Dessutom ordförande i Trafiknämnden.

Han avgår efter fem år i kommunstyrelsen och påstår sig vilja göra annat nu.

Johan Nyhus

Nyhus förknippas inte med någon känd skandal. Däremot kopplas han starkt samman med det omstridda bygget av Västlänken. Han har ihärdigt försvarat projektet. Inte sämre än någon annan. Men med dålig framgång om man ser till det allt svagare folkliga stödet för järnvägstunneln under centrala Göteborg.

Denna motgång är måhända inte skälet till Johan Nyhus beslut att avgå. Dock slipper han den otacksamma uppgiften att övertyga göteborgarna.

Föregående

Tryck- och yttrandefriheten i fara

Nästa

Griniga Gubbar har blivit ett varumärke