TRO INTE ATT opinionen självklart påverkar frågan om Västlänken. Makthavarna hävdar nämligen att det är de som bestämmer. Där har vi en orsak till att vissa förberedelser för bygget redan är igång.

Göteborgarnas stöd för Västlänken fortsätter sjunka. Nu är det bara 28 procent som anser att järnvägen under centrala Göteborg är bra eller ganska bra.

Detta enligt den senaste mätningen av SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Hur kommer nu detta att bemötas av stadens kommunala ledning? De första kommentarerna var väntade. Klubbat beslut gäller.

Och så är det.

Politikerna anser inte att det är folkomröstningar – som 2014 – eller opinionsundersökningar som ska styra. Det är de folkvalda som fattar besluten helt enligt den representativa demokratins ordning.

Det är vi som bestämmer! kan de ryta med stöd av paragraferna. Och de som vill följa opinionen beskylls för populism.

Så agerar majoriteten av de lokala politikerna.

DETSAMMA gäller staten, som kan tillägga: Vad göteborgarna tycker spelar ingen roll. Det här ett riksintresse. Västlänken är inte till för göteborgarna utan för pendlarna.

Vad sker när Mark- och miljödomstolen kommer med sitt utslag en bit in på nästa år? Domstolen har haft åtskilligt att tänka på hemma i Vänersborg efter höstens långa förhandling om Västlänkens miljökonsekvenser.

Domen kan innebära allt från några mindre påpekanden om åtgärder som behöver vidtas till mycket höga krav på skärpningar som gör projektet svårt att genomföra.

Hur kommer ansvariga politiker att reagera? Normalt ska lagar och domstolsbeslut åtlydas. Men varken staten eller Göteborgs stad har ansett detta helt självklart. Tänk på Transportstyrelsen och Got Event.

Den arrogante makthavaren tänker: Här ska inte några paragrafryttare komma och sätta käppar i hjulen för oss. Det är ju vi som bestämmer!

En alternativ reaktion är att även makten måste lyda lagar och domslut.

Vi har en spännande tid framför oss.

 

 

 

 

 

Föregående

Kerstin Alnebratt redo ”lämna över” nya myndigheten

Nästa

Som en firmafest