Nu är det klappat och klart!

Efter hårt arbete i knappt ett år känner sig statens utredare Kerstin Alnebratt redo att ”lämna över” den nya jämställdhetsmyndigheten med placering i Angereds centrum.

Den nya organisationen med ett 50-tal anställda börjar sitt viktiga arbete för ökad jämställdhet 8 januari.

– Det finns saker att ta itu med in i det sista, men nu skall nog alla bitarna vara på plats. Nya generaldirektören Lena Ag har redan börjat sitt arbete tillsammans med ledningsgruppen, berättar Kerstin Alnebratt för Spanaren.

– Semester?

– Det skulle vara skönt, men det kommer leveranser in i det sista, så vi i utredningen måste vara på plats. Men jag skall i alla fall vara ledig under helgerna.

– Och hur ser fortsättningen ut för din egen del?

– Efter helgerna återgår jag till min tjänst vid Göteborgs universitet. Bland annat skall jag jobba vidare i ett forskningsprojekt som ska resultera i en bok på engelska om svensk jämställdhetspolitik och hur den styrs, säger Kerstin Alnebratt.

Mycket att ta itu med

Alla #me too-upprop under senare delen av hösten har med all önskvärd tydlighet visat, att den nya myndigheten kommer att ha åtskilligt att ta itu med tämligen omgående. I direktiven står det tydligt, att det är tänkt, att myndigheten bland många arbetsuppgifter både skall ha en rådgivande funktion och kunna hjälpa till rent konkret med att lösa könsrelaterade arbetsmiljöproblem hos företag, myndigheter och inom organisationer.

I debatten kring #me too främst i sociala medier har det då och då framskymtat att de många uppropen delvis bara skulle handla om ett uppror bland kvinnor som redan är väl etablerade och är ganska välbeställda.

Hur ser Kerstin Alnebratt på den kritiken?

– Jag tycker att den är befängd mot bakgrund av alla hemska berättelser som kommit upp till ytan. Att förminska dessa berättelser, som kommer från så många delar av samhället, är en skymf mot de kvinnor som vågar gå före.

Förorterna bortglömda?

Det har även hörts kritiska röster mot att kvinnorna bakom uppropen har glömt bort det stora antal kvinnor i förorterna som lever under mer eller mindre vedervärdiga omständigheter. Är detta kvinnoförtryck något som den nya myndigheten skall ägna sig åt?

– Metoo har handlat om att kvinnor berättar om egna upplevelser. Myndigheten har ju ett större samhällsansvar och skall självklart jobba med ojämställdhet också i förorter. I det ingår naturligtvis även frågor om hedersrelaterat våld och förtryck. Här är riksdagen och regeringen väldigt tydliga med att det är en prioriterad fråga.

Det låter som ett starkt löfte, men förändringen kommer sannolikt att ta tid.

Föregående

Förstår du vad doktorn säger?

Nästa

Opinionen rubbar inte Västlänken