Vad kommer att hända med Kvibergshuset? Egentligen?

Det är en fråga som över 900 hyresgäster i det förfallna Kvibergshuset, en gång Europas största, nu ställer sig varje dag.

När Spanaren skrev om Kvibergshuset förra gången pågick en långsam, seg dialog mellan värden Poseidon och en samrådsgrupp bestående av människor boende i huset.

Nu är samrådet avslutat på Poseidons initiativ. Ett samråd som uppvisar många brister i kommunikationen, eftersom många hyresgäster inte förstår eller talar svenska.

Totalrenoveringen av det omvittnat illa underhållna huset på Beväringsgatan är skjutet på framtiden på obestämd tid. Oklart hur länge, ingen vet, inte ens Poseidon tycks det.

Nybyggande prioriteras

Vad skall Poseidon göra i stället?

Bygga nytt på andra håll i Göteborg, enligt ett brev bolaget skickat till samrådsgruppen och alla hyresgäster i huset.

Inte undra på att åtskilliga hyresgäster, av vilka många bott i huset sedan det var nytt, idag ställer sig frågan: Skall Poseidon sälja huset i stället för att renovera? Hur blir då framtiden för hyresgästerna?

Samrådsgruppen har samlat in uppgifter om det normala underhåll som skulle behöva göras i huset. Listan innehåller hundratals enskilda klagomål, men vi ger här bara några exempel:

Uppsvällda och ruttna fönsterkarmar.

Nedsjunkna fönsterkarmar så att fönstren inte kan stängas.

Dörrar som har börjat ruttna så att flisor lossnar.

Nedslitna, flisiga trösklar.

Badkar, handfat och toaholkar som är svarta, saknar emalj och är svåra att hålla rena.

Sprickor i väggar och balkonger.

Säkerhetslås saknas på balkongdörrar och fönster.

Exempel på kommentarer från husvärden då hyresgäster påpekat fel:

”Det finns de som har det värre”.

”Vill man ha bättre standard får man flytta.”

Inget behov av ombyggnad

Så här står det bland annat i det brev Poseidons tf distriktschef Jan Jentzell skickat till samrådsgruppen:

”Jag skriver till er för att informera om att Poseidon har valt att skjuta fram ombyggnaden av Beväringsgatan i tid.

Många söker bostad i Göteborg och för att klara att erbjuda fler bostäder och samtidigt behålla en stabil ekonomi, behöver vi göra prioriteringar i vår verksamhet.

Vi har många ombyggnadsprojekt på gång i vårt bestånd och när vi prioriterat bland dem är Beväringsgatan ett av de projekt som vi bedömer inte är i lika akut behov av ombyggnad. Beväringsgatan finns med i vår långsiktiga underhållsplan, men vi kan i dagsläget inte säga när ombyggnaden startar.

Vi kommer att underhålla Beväringsgatan som vilken annan fastighet som helst framöver.

Hyresgäster som vill ha underhåll vänder sig till husvärden, som gör en bedömning av behovet. Vi kommer även att göra andra satsningar på Beväringsgatan, bland annat kommer vi att renovera hissar och förbättra belysningen på utsidan. Och i dagarna öppnade Poseidon sitt femte trygghetsboende för hyresgäster på Beväringsgatan.

– – –

När vi har ett beslut att starta ombyggnaden på Beväringsgatan går vi ut med information till er hyresgäster och samlar till en samrådsgrupp. Jag vill passa på att tacka för den här tiden och de synpunkter som vi fått till oss tar vi självklart med oss i vårt fortsatta arbete.

På återhörande!

Jan Jentzell”

Det förefaller som om Spanaren får anledning att skriva om Kvibergshuset ytterligare minst en gång.

Föregående

Intraservice fick syndernas förlåtelse

Nästa

Okända göteborgskan gör VM-debut