Göteborgsförslaget om att återkommunalisera Göteborgs hamn som lanserats av Kommunistiska partiets ordförande Ulf Nilsson väcker inga ovationer i kommunstyrelsen.

Men får visst stöd från Vänsterpartiet. 

Göteborgsförslaget om hamnen har samlat de 200 röster som behövs för att frågan ska tas upp i kommunstyrelsen.

Så här skrev Ulf Nilsson:

”Göteborgs politiker måste dra slutsatser av det som händer i Göteborgs Hamn. Privatiseringen av stuveriet var ett stort misstag. Genom beslutet om utförsäljning 2009 avsade sig kommunen den demokratiska styrningen av hamnen. Makten överlämnades, tillsammans med de stora investeringar kommunen gjort, till ett fåtal multinaotionella hamnkoncerner som dominerar branschen. Även om de andra terminalbolagen hittills varit klokare och inte tagit efter APMT:s metoder är situationen illavarslande. Ett dåligt beslut, fattat i neoliberal yra, måste gå att ändra när följderna hotar att bli katastrofala. Kommunen borde snabbt vidta mått och steg för att åter kommunalisera stuveriet. Det skulle förhoppningsvis skapa bättre förutsättningar för ett bra arbetsklimat med goda arbetsvillkor, fungerande rutiner och en organisation som kan återskapa hamnens rykte.”

Vänsterpartiet i kommunstyrelsen ger förslaget stöd:

”En välfungerande verksamhet i Göteborgs Hamn är oerhört viktigt för hela Göteborgsregionen liksom ur ett nationellt perspektiv. De senaste årens utveckling inom containerterminalen är allvarlig med bland annat fallande volymer och arbetsmarknadskonflikter. Vi tycker därför att det finns anledning att se över alternativa sätt att styra denna del av hamnens verksamhet och ställer oss positiva till att en återkommunalisering av containerterminalen utreds vidare”, skriver V.

Alliansen sågar det helt.  Och ifrågasätter förslagsställarnas omsorg om hamnens goda rykte:

”Det är angeläget att Göteborgs hamn återvinner sitt goda rykte. Än viktigare är det att den trafik, som förlorats under de återkommande och förödande fackliga stridsåtgärderna, kan återupptas.

Under årets första halvår minskade antalet skeppade containrar genom hamnen med hela 22 %. Hamnoperatören APM Terminals har tvingats varsla 140 medarbetare och nattskiftet har stängts.

Situationen är allvarlig.  Göteborg riskerar att förlora i betydelse som hamnstad när rederier väljer bort hamnen…  Detta påverkar lönsamheten, det hotar jobben och det hämmar tillväxten i Göteborgsregionen och Västsverige.

Det är historielöst att påstå att den fackliga konflikten är ny eller att den härrör till tiden efter det att hamndriften lades ut på fristående entreprenör. Även då hamnen drevs i kommunal regi ägnade sig Hamnfyran åt återkommande, omfattande och oproportionerliga stridsåtgärder. Problemet orsakas således inte av terminalbolaget … 

Formellt strejkar det fristående Hamnarbetarförbundet för ett eget kollektivavtal. Men det finns skäl att ifrågasätta om de det uttalade motivet verkligen stämmer med de faktiska…  Regeringen och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har tillsatt en utredning med sikte på att justera strejkrätten på arbetsplatser där kollektivavtal, precis som i Göteborgs hamn, redan finns. Regeringen har dock inte gjort sig någon brådska… Under tiden riskerar Hamnfyran att med sina oproportionerliga åtgärder åsamka såväl arbetsgivaren som andra, utomstående företag skada…  Den som på riktigt vill ha en lösning på den bedrövliga situationen för Göteborgs hamn, ska söka den hos regeringen. Det krävs nämligen lagändring för att hindra den sortens fackliga krypskytte som just nu sänker Göteborgs hamn.”

Föregående

Minst 500 hus riskerar skadas av Västlänken

Nästa

Rättegången om Västlänken hålls i bananskjul