Alliansen vill lägga ned papperstidningen Vårt Göteborg – för att spara pengar.

Tidningen kostar omkring fyra miljoner per år och delas ut till alla hushåll i Göteborg.

Allianspartierna skriver i en inlaga till kommunstyrelsen:

”Göteborgs Stads kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2009 att lägga ned hushållstidningen Vårt Göteborg. Bakom yrkandet … stod en bred politisk konstellation; S, MP, V, M, FP och KD. I yrkandet argumenterades det för att läsarundersökningar visade att tidningen lästes i mycket begränsad omfattning av invånarna. Vidare konstaterades att ’Staden har en bekymmersam situation framöver och alla utgifter måste ses över’.

Samtidigt slogs det fast att nättidningen med samma namn har en viktig funktion som informationskanal gentemot medborgarna.

Men papperstidningen återuppstod några år senare… Kommunstyrelsens rödgröna majoritet beslutade att ’så snart som möjligt’ återuppta utgivningen med en frekvens om 4-6 nummer per år.

De konstateranden, som en bred politisk majoritet stod bakom 2009, är ännu giltiga. De har dessutom fått ökad aktualitet. Människor får 2017 i än högre grad information genom nätet. Samtidigt har den ekonomiska situationen för Göteborgs Stad försämrats ytterligare. Det finns starka skäl för att se över och ta bort onödiga kostnader.

Att en kommun delar ut ett pappersbundet magasin till samtliga hushåll fyra gånger om året är inte till nytta varken för medborgare eller miljö.  Det är dags att anpassa Stadens informationskanaler efter människors konsumtionsmönster… Det är dags att avveckla Vårt Göteborg som pappersutgåva.”

Föregående

Stadsteatern klär av Hjörne

Nästa

Fotbollsmöte på högsta nivå