GÖTEBORGS STAD bekämpar korruptionen varje dag sedan flera år, och läget förbättras, kan man läsa i tidningen Vårt Göteborg.

En viktig men hopplös uppgift, svarar vi.

Det finns en optimistisk man som heter Jonas Kinnander. Han är direktör på stadsledningskontoret, där kommunens högsta tjänstemännen sitter. Nu intervjus han i kommunens propagandaorgan Vårt Göteborg.

– Det absolut viktigaste är att prata om värderingar och förhållningssätt, säger han. Där har alla chefer en mycket viktig roll.

Intresset hos kommunledningen väcktes för en del år sedan då Uppdrag granskning avslöjade det som kom att kallas mutskandalen. Där förekom också tjänster och gentjänster, maktmissbruk med mera.

HOS MÅNGA göteborgare fanns misstron sedan länge. De hade haft med kommunen att göra i olika sammanhang och upptäckt hur det stod till.

Korruption handlar nu inte bara om att pengar byter ägare under bordet och annat som är rena lagbrott.

Det finns något som heter vänskapskorruption och som inte förbjuds i lag.

I Göteborg fungerar detta effektivt. Invånarna lägger märke till kulturen där anställda ställer upp för varandra, ofta med politikernas goda minne.

Hur förmår ledningen att städa upp? Ända nere i sumpen?

Låt oss plocka upp en liten skvätt ur sumpen av det slag som inte brukar nå rubriknivå.

TILL EXEMPEL om en god man upptäcker att pengar som kommunal vårdpersonal ska använda för en av hans klienter hanteras på ett sätt som väcker misstankar. God man ställer frågor om detta och gör alltså sitt jobb.

Personalen blir sur. Att han har mage att ifrågasätta vår heder! Här ska inget påtalas. Så personalen anlitar en socialsekreterare som lånar ut sin dyrbara arbetstid till att skriva klagomål innehållande lögner om den gode mannen. Brevet går till överförmyndarverksamheten. Det funkar. Gode mannen fråntas sitt uppdrag. Straffas således för att ha lagt sig i.

I kommunen håller man ihop.

Inträffar sådant på riktigt?

Ja.

Är det troligt att den sortens kommunalt agerande stoppas?

Nej.

Kulturen sitter i väggarna. Ingrodd.

FÖR EN TID SEDAN avslöjades hur Göteborgs Stads Leasing AB reparerat bilar åt släktingar och vänner till bolagets anställda. Inte alls tillåtet. Blev omskriven skandal. Chefen fick gå.

Vi var många som inte höjde ett enda ögonbryn en enda millimeter. Vi visste ju att det är så här det går till i Göteborg. Man hjälper varandra.

Staden har ordnat en certifierad utbildning för ledamöter i de kommunala bolagens styrelser. Ledamöterna har fått lära sig att mutor och bestickning är fel.

Vi tar det igen. Högt betrodda personer i Göteborg har gått grundkurs i de mest elementära reglerna för folk i förtroendeställning.

Man undrar: Är det omöjligt att hitta bra personer som redan från början kan skilja mellan rätt och fel?

Nu visas de ett förnedrande misstroende. Som om de vore hämtade ur sumpen.

Kommunledningen har rimligen sina skäl.

Föregående

Anställda i äldrevården kräver sex timmars arbetsdag

Nästa

Sanningen om skidåkarna - den tar Chalmersforskare fram