Västlänkens motståndare är ytterst aktiva hela tiden. Redan nu flaggar de för en demonstration den 9 september.

Men var håller Västlänkens anhängare hus? När ser vi dem entusiastiskt demonstrera för tunneln under Göteborg?

Västlänken är ju det största enskilda projektet i Göteborgs historia. Den sex kilometer långa järnvägstunneln ska avlasta Centralstationen och förbättra tågtrafiken.

Debatten rasar. Eller åtminstone rasar motståndarna. Ibland svarar statstjänstemän i Trafikverket på angreppen. Ibland något kommunalråd.

Komplicerat ämne, visst. Framför allt tycks allmänheten inte ha satt sig in i det.

Beslut i tysthet

Själv följer jag med rätt väl i det som sker i omvärlden. Men det var för ungefär tre år sedan jag blev medveten om vad Västlänken egentligen innebär. Tidigare hade namnet mullrat någonstans under marken.

Beslutet hade fattats i tysthet bakom stängda dörrar och utan att röra upp damm.

Får så där ett par år sedan hörde jag en ledamot berätta hur det var då kommunfullmäktige i Göteborg godkände projektet.

– Det kom en tjock bunt papper. Allt var redan bestämt. Det var bara att rösta ja.

Sade ledamoten.

Beslutsordningen får givetvis underkänt. Enligt demokratins hårda principer ska det gå till på annat sätt.

Formellt är allt således klappat och klart. Bygget kan starta.

Men frågan är ändå inte avgjord. Beslut kan ändras. Och motståndarna har gått till domstol.

Ensidig mobilisering

Rimligen finns det folk i och kring Göteborg som vill ha Västlänken. Varför organiserar de människorna sig inte för att möta nejsidan?

De har faktauppgifter. De har åsikter. De har meningsfränder. De har entusiasm…eller?

Det är ju anmärkningsvärt att bara den ena sidan mobiliserar en folklig opinion men inte den andra.

Det skulle bli en viktig insats i upplysningens tjänst om Folket mötte Folket i öppen debatt. Fler skulle bli intresserade, och fler skulle bli informerade.

Hallå, Västlänkens Vänner! Upp ur era hålor! Använd era grundlagsfästa rättigheter och försvara beslutet om detta gigantiska projekt.

Hallå, alltså. Ni finns väl?

Föregående

Fick vi en nationaldag tack vare invandrare?

Nästa

Mer drag i Slottsskogen, tack!