TeliaSonera har beslutat att överklaga domen mot de båda telecombolagen TeliaSonera och GothNet i Stockholms tingsrätt 21 december förra året, som Spanaren rapporterat om tidigare.

GothNet, som är ett helägt dotterbolag i Göteborg Energi, viker däremot ned korten och passar.

– Vi har studerat domen ingående igen och har efter noggrant övervägande kommit fram till, att vi inte skall gå vidare och överklaga. Nu har det gått så lång tid sedan upphandlingen ägde rum 2009 så vi vill lägga hela historien bakom oss för gott.

Det säger Sofia Söder, VD i GothNet, till Spanaren sent på onsdagskvällen. Eventuella överklaganden skulle vara Patent- och Marknadsöverdomstolen i Svea Hovrätt tillhanda senast kl 24.00 onsdag 11 januari.

GothNet fattade beslutet att inte gå vidare utan att samråda med partnern TeliaSonera i den klandrade upphandlingen.

Båda bolagen fick miljonböter

I den i allt väsentligt fällande domen dömdes de båda bolagen att betala 8 miljoner konor vardera i konkurrensskadeavgift. De ålades även att svara för sina egna rättegångskostnader, sammanlagt cirka sex miljoner kronor.

Det förtjänar att påpekas, att Sofia Söder visserligen var anställd i GothNet när det klandrade upphandlingen gjordes men inte hade något med saken att skaffa då.

”Domstolen har funnit att den info vi lämnat till Gothnet strider mot konkurrensreglerna. Vi delar inte den uppfattningen och anser att Konkurrensverkets talan borde ha avslagits.

Vi har därför överklagat domen och samtidigt begärt anstånd med att utveckla vår talan, eftersom det handlar om komplicerade rättsliga frågor”, skriver TeliaSoneras PR-ansvariga Irene Krohn i ett mail till Spanaren.

Är det brukligt att vänta in i det sista med överklaganden?

– Det är inte alls ovanligt. Inte sällan är överklagandet dessutom blankt, vilket betyder att man begär anstånd med att föra talan och motivera sitt beslut.

Det omtalar Jimmy Dominius, pressekreterare vid Konkurrensverket, vars jurister nu får börja förbereda en ny omgång domstolsförhandlingar, men den här gången med endast en motpart.

Föregående

Terje Carlsson fanns inte

Nästa

Tiggarhjälpen - ett ton gåvor till Rumänien