I fyra år har chefen för Göteborg Stads Tillståndsenhet kört kommunens bil till och från jobbet. Utan att betala slitage, bensin, trängselavgift eller eventuell skatt på vad som kan vara en löneförmån.

Först sedan en visselblåsare slagit larm har förvaltningen insett att chefen borde betala.

Så här skrev en anonym tipsare:

”NN, chef för tillståndsenheten, har under minst fyra års tid, dagligen, använt sig av tillståndsenhetens tjänstebil för resor till och från arbetet… NN betalar inte bensin, trängselskatt, parkering. Hon förmånsbeskattas inte.”

Tipset skickades, som brukligt är, till den förvaltning, Social resursförvaltning, som tipset gällde.

Svaret från förvaltningen:

”NN har utsatts för hot både i skrift och i form av åverkan på sin privata bil. NN:s privata bil har vid två tillfällen utsatts för åverkan vid arbetsplatsen, vid ett tillfälle krossades fönsterrutor och vid ett annat tillfälle återfanns bilen utbränd.

NN:s chef MI har varit i kontakt med polisens personsäkerhetsgrupp för att få rekommendationer om vilka åtgärder som borde vidtas. En av rekommendationerna var att inte använda privat bil för resor till och från arbetet. Utifrån rekommendationen fattade MI beslut om att NN ska använda den bil som enheten disponerar vid arbetsplatsen för tjänsteresor, för resor till och från jobbet.

Även hösten 2016 har misstänkt vandalisering av den bil som Tillståndsenheten disponerar polisanmälts. …

Förvaltningen hade en dialog med Skatteverket 2012 om och hur resorna borde beskattas då de inte är en förmån i vanlig bemärkelse utan ett ensidigt beslut av arbetsgivaren ur ett arbetsmiljöperspektiv. Skatteverket lämnade inget svar på frågan trots upprepade kontakter.”

Alltså: Under fyra års tid har förvaltningen inte kunnat få besked från Skatteverket om förmånen ska beskattas. Och under fyra års tid har chefen kört kommunens bil till och från jobbet utan att betala någonting.

Förvaltningen anser fortfarande att förmånen ”inte är en bilförmån” och alltså inte ska beskattas.

Däremot inser förvaltningen nu att ”det är rimligt” att NN ”ska ersätta förvaltningen för de bensinkostnader och trängselavgifter som förvaltningen betalar då hon annars skulle haft dessa kostnader privat”.

”Förvaltningen kommer fortsatt att månadsvis göra avdrag på lön för bensin och trängselavgifter som ersättning för de kostnader förvaltningen har för resorna”, skriver förvaltningen.

Någon förklaring till varför det är säkrare att köra en kommunägd bil (som utsatts för vandalisering) istället för en privat bil ges inte, men förvaltningen uppger att en förnyad personsäkerhetsbedömning ska göras före årsskiftet.

 

PS 23/11

Det som Social Resursförvaltning inte kunde få svar på från Skatteverket under fyra år har istället Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet fått svar på i veckan. Det har skickats vidare till Social Resursförvaltning:  ”… Vår bedömning är att Skatteverkets regler om förmånsbeskattning gäller även i den aktuella situationen. Ska undantag göras rekommenderar vi att ni får ett godkännande från skatteverket.”

 

FAKTA

Tillståndsenheten handlägger ärenden som gäller tillstånd för alkoholservering samt folköls- och tobaksförsäljning. Den är också remissinstans för värdeautomater och automatspel.

Föregående

Uppror mot chefer på Chalmers - de anställda ska göras lydiga

Nästa

Che Guevaras dotter talar varmt i Göteborg