Länsstyrelsen hävdar att Göteborgs kommun ägnar sig åt olaglig kameraövervakning. 

Den kräver att kommunen omedelbart eller senast den 6 december tar bort två övervakningskameror i Rådhuset.

I augusti beslöt länsstyrelsen om tillstånd till kameraövervakning av Rådhuset på Gustav Adolfs torg. Sammanlagt sju kameror skulle få användas.

Beslutet överklagades dock av datainspektionen.

Det innebär att tillståndet inte gäller innan frågan avgjorts av förvaltningsrätten eller, om också det beslutet överklagas, av  högre rätt.

I mitten av oktober gjorde länsstyrelsen ett ”tillsynsbesök” i Rådhuset.

”Länsstyrelsen har vid tillsynsbesöket den 14 oktober 2016 kunnat konstatera att Göteborgs Stad bedriver otillåten kameraövervakning genom övervakning med en porttelefon som saknar tillstånd, samt att kamera 10 i entréhallen inte monterats ned. Att kamerorna är övertejpade saknar betydelse för tillståndsplikten. Länsstyrelsen förelägger Göteborgs Stad att omedelbart,
men senast 6 december 2016 montera ned kameran som är kopplad till porttelefonen vid huvudentrén … samt kamera 10 som övervakar entréhall…”, skriver länsstyrelsen i föreläggandet.

Föregående

Jodå, våra politiker lyssnar

Nästa

Uppror mot chefer på Chalmers - de anställda ska göras lydiga