Det här är en partsinlaga.

Och jag är arg, upprörd men mest ledsen.

Det handlar om en kille som heter Ali-Reza. Jag är, eller var, hans gode man. Till dess att Migrationsverket skrev upp hans ålder och gjorde honom vuxen på grund av en tjänstemans räknefel.

Det är egentligen en ganska enkel och vanlig historia.

Ali-Reza, som är född i Iran – dit hans föräldrar flydde på grund av krig och förföljelse i Afghanistan – kom till Sverige i maj 2015.

Han var, som vi vet, inte den ende.

I år räknar Migrationsverket med att 2 000  ensamkommande afghanska barn ska skickas tillbaka. Nästa år är de kanske 8 000.

”Men citera inte siffrorna”, säger Kjell-Terje Torvik, på ett möte för bland andra gode män på länsstyrelsen i Halmstad. Terje Torvik är kvalitetsansvarig på Migrationsverket men tillträder snart en  ny tjänst som Migrationsverkets sambandsman vid Sveriges ambassad i Afghanistans huvudstad Kabul. Där ska han verka för att de återvändande – inklusive de ”återvändande” som aldrig någonsin varit i landet – ska få ett mottagande som möjliggör att de kommer in i samhället.

Jag behöver inga siffror från Migrationsverket för att förstå tragiken. Det räcker med det Ali-Reza och hans vänner berättar. Avslagen om begäran om uppehålls- och arbetstillstånd, flyktingstatusförklaring och resedokument eller alternativ skyddsstatusförklaring duggar tätt bland hans vänner.

Ingen får stanna.

Många av de ensamkommande barnen får sin ålder uppskriven så de kan behandlas som vuxna i enlighet med SD-propagandan. Den som bland annat lett till att en svenskfödd 15-åring hånats för sin skäggväxt.

Så också Ali-Reza.

Han har fått sitt födelsedatum ändrat på grund av ett räknefel som pressade handläggare på Migrationsverket inte upptäckt eller medvetet negligerat.

Så här är det:

I förra veckan var jag och Ali-Reza hos Migrationsverket, där han delgavs Migrationsverkets beslut rörande hans asylansökan.

Avslag.

En ”del i beslutet”, sa handläggaren, är att ”du skrivits upp i ålder”.

I det skrivna beslutet uppgavs att Ali-Reza ansökt om asyl den  18 maj 2015 ”under namnet Ali-Reza född den 18 maj 1998”.

”Du sökte två dagar senare på nytt asyl under namnet Ali-Reza… född den 19 maj 1999…”, står det i det skrivna beslutet.

Migrationsverket valde därför att sätta hans födelseår till 1998. Det innebar att han fyllt 18 år när beslutet togs och han bedömdes som vuxen.

För mig (och Ali-Rezas juridiska ombud) var uppgiften om att han uppgivit två olika födelsedatum ny.

Den  uppgiften hade inte ”kommunicerats” (som det heter på modern svenska) med oss. Så vi hade inte haft möjlighet att granska eller ifrågasätta uppgiften innan den togs in i Migrationsverkets beslut. (Som gammal kriminalreporter kom jag osökt att tänka på vad som hänt om en domstol baserade en fällande dom på ett ”bevis” som aldrig förts fram under domstolsförhandlingarna så att de kunnat bemötas av den åtalade. Det skulle ha kallats rättsröta, otänkbart i en rättsstat.)

Jag bad därför om en förklaring. Handläggaren uppgav att det framkom av en  tjänsteanteckning från socialjouren den 18 maj 2015 att Ali-Reza uppgett att han var född den 18 maj 1998.

Jag begärde att få se denna tjänsteanteckning från den 18/5 2015.

Där stod:

”Barnet kan ej ange födelsedatum men uppger att han är 16 år gammal. Undertecknad registrerar därför födelsedatumet 1998-05-18”.

Alltså, för den mindre vakne läsaren: 2015 minus 16 = 1999. Inte 1998. Eller kort sagt: ett räknefel eller en tankelapsus satte Ali-Rezas födelseår till 1998 istället för 1999.

Ett räknefel, ett misstag, är begripligt och förlåtligt. Och borde ha upptäckts under det ett och ett halvt år som utredningen  om Ali-Reza pågått på  Migrationsverket.

I beslutet, som helt bygger på detta räknefel, påstår Migrationsverket bland annat att det är Ali-Reza som påstått att han är född 1998. Det finns inget i Migrationsverkets underlag som talar för att han skulle ha angett detta datum. Men mycket som talar för precis motsatsen. Migrationsverkets påstående är alldeles uppenbart falskt. Men det tas ändå upp som ett bevis för att det Ali-Reza säger inte är trovärdigt.

Tjänsteanteckningen – med felräkningen – gjorde att Migrationsverket satte Ali-Rezas födelsedatum till just 1998-05-18. Det är den för Ali-Reza minst fördelaktiga tidpunkten av flera olika tänkbara födelsedatum som framkommer i utredningen. Och det är den enda som bevisligen är tillkommen på grund av en felräkning.

Att det finns flera tänkbara födelsedagar är inte så konstigt.

I Afghanistan registrerades inte födelsedagar under de utdragna krigen under 80- och 90-talen. När USA och Nato (och Sverige) etablerade militär styrka i landet behövdes inhemska medarbetare som tolkar, rådgivare med mera. Amerikanerna  krävde ett exakt födelsedatum enligt västerländsk tideräkning för sina medhjälpare. De som inte visste vilken dag de var födda, och de var många, valde ofta att ange den 1:a januari. En numera mycket vanlig födelsedag i Afghanistan. Ali-Reza, som är född i Iran, har levt som papperslös i hela sitt liv. För de papperslösa registrerades inga födelsedagar alls.

Jag är övertygad om att det finns hederliga och anständiga tjänstemän i så väl stat som kommun som är nitiska och sätter lagen och mänskliga rättigheter framför sina överordnades krav på besparingar. För deras skull anmäler jag fallet Ali-Reza så att staten och de tjänstemän som inte gjort vad de är satta att göra ska ställas till svars.

 

LÄSTIPS:

Debattinlägg i Metro från en rad socialarbetare i Göteborg:

Stoppa hetsjakten på ensamkommande barn

 

Föregående

Nej tack till Göteborgs-Posten

Nästa

Lågt anbud - och sophanteringen kraschade