Nu hårdnar motståndet mot Västlänken ytterligare – och breddas. I dagarna har ett nytt nyhetsbrev lanserats med Göteborg som utgivningsort men med mottagare över hela landet.

Det ska enbart handla om de olägenheter och gigantiska kostnader, som enligt utgivarna kommer att drabba göteborgarna och deras familjer om Västlänken får byggas.

Caroline Thelning och Gunnar Lindgren
Caroline Thelning och Gunnar Lindgren

De som har tagit initiativet är Caroline Thelning och Gunnar Lindgren, båda lika konsekventa som pålästa motståndare till Västlänken och skapare av den nya sajten Medborgardialogen.se.

– Vi kände en stor frustration över att det finns så mycket fakta som visar att Västlänken är ett katastrofalt projekt, men att politiker och media inte har tagit till sig informationen, säger Gunnar Lindgren.

– Då föddes idén om Medborgardialogen, säger Caroline Thelning. Vi vill sprida kortfattad och saklig information. De ansvariga ska inte kunna säga efteråt att de inte kände till de risker och den försämrade nytta för resenärerna som Västlänken innebär.

Cirka 2 000 mottagare

Redan från starten har nyhetsbrevet cirka 2 000 adressater. Mottagare är politiker i riksdag, regering, regioner och på lokalplan. Även tjänstemän på statliga verk och styrelseledamöter i kommunala bolag i Göteborg får brevet liksom chefredaktörer och journalister i dagspress, fackpress, tv och radio. Brevet går också ut till mottagare i näringslivet och intresseorganisationer samt även till intresserade privatpersoner.

Innehållet i nyhetsbreven bygger bland annat på väl dokumenterad information som tagits fram av nätverken Stoppa Västlänken Nu och Skona Göteborg samt på Trafikverkets egna dokument.

Vad håller på att hända i Göteborg?

I programförklaringen i det första nyhetsbrevet heter det bland annat:

”Detta brev handlar om en märklig mångmiljardsatsning som med all säkerhet kommer att påverka dig, din familj, ditt företag, dina läsare eller väljare för flera år framåt – om den blir verklighet. Detta är första brevet om mångmiljardprojektet ’Västlänken’ – dess onytta, kostnader och konsekvenser.”

Västlänken – till nytta för vem?

Det är en av de många frågor som ställs i nyhetsbrevet.

− Göteborgs politiker försöker tillsammans med Trafikverket driva igenom ett föråldrat beslut att gräva en tunnel för pendeltåg under Göteborgs centrum trots att de inte kan påvisa tillräcklig nytta för vare sig järnvägen, pendlarna eller resande inom Göteborg, framhåller Caroline Thelning.

– Det som avgör om ett sådant här projekt ger restidsnytta är inte några få minuter vid framkomsten utan om kortare restid leder till att resenären får minskad restid från dörr till dörr, påpekar Gunnar Lindgren. Det blir bara nytta om man kan ta ett senare tåg på morgonen eller ett tidigare tåg hem på kvällen. Men i genomsnitt ger Västlänken ökad frånvaro från hemorten.

−Och därmed lär man inte nå målen med minskad bilkörning och en regionförstoring, säger Caroline Thelning. Istället ökar risken för mer utsläpp  och de negativa effekterna på miljön är överhängande totalt både under byggtid och under drift.

”Visar på negativ samhällsnytta”

Vidare heter det i nyhetsbrevet att ”Trafikverkets egna beräkningar visar på negativ samhällsnytta med -0,47”.

− Det innebär i klartext, att för varje satsad krona får man tillbaka 53 öre. Kan det anses vara god hushållning av skattemedel? frågar sig Gunnar Lindgren och räknar med att nyhetsbrevets läsare ska hålla med.

Caroline Thelning och Gunnar Lindgren skriver vidare att Riksrevisionsverket använder just Västlänken som exempel där det brister i kostnadsunderlagen.

Så här skrev verket i sin analys: ” Ett exempel är Västlänken, en järnvägstunnel under Göteborg, som beräknas kosta 20 miljarder kronor att bygga. Här saknas information om nödvändiga tilläggsinvesteringar för att uppnå målen med Västlänken på mellan 20 och 35 miljarder kronor i beslutsunderlagen.”

Vem ska betala?

− Det antyder ju att den totala kostnaden för projektet kommer att hamna nånstans kring 45-50 miljarder. Vem ska betala merkostnaden? Medfinansieringsavtalet ger inget svar på det, säger Gunnar Lindgren och gissar på skattebetalarna i Göteborg och regionen samt bilisterna och nyttotrafiken genom höjda trängselskatter.

Caroline Thelning skickar en passning till politikerna med frågan om vad man skulle kunna få istället för pengarna, till nytta även för göteborgarna, till exempel en snabbspårvägsring.

Och andra halvan av sajtens namn: dialogen? Hur uppstår den?

− Det är ju inte vi som ska ha dialog med medborgarna utan politikerna! förklarar Caroline Thelning. Vår egen dialog räknar vi med att kunna sköta via Facebook. Debatten och samtalet med medborgarna är redan igång där.

Föregående

Lärare klagar på usel arbetsmiljö i Rosendalshallen

Nästa

Så såg Higabs vd till att få sparken - och därmed säkra 2,7 miljoner utan att behöva jobba