I början av maj 2016 skickade gynekologen Anita Hagstad, Läkarhuset, Göteborg, en skrivelse till regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen om den ”skriande bristen” på gynekologer i Göteborg.

Handlingen diariefördes i vanlig ordning och sedan hände − ingenting.

Måndagen 19 september begärde Spanaren att få ut handlingen och fick till svar, att diariet ”behöver diskutera lite med handläggaren”.

På Spanarens fråga varför saken måste diskuteras eftersom skrivelsen är en vanlig offentlig handling ”som knappast innehåller nånting som kan bli föremål för sekretess” svarade diariet att handlingen skyddas p g a PUL, Personuppgiftslagen. Jo, ni läste rätt.

Okänt skäl för sekretess

Vid en sökning vid middagstid på torsdagen på Västra Götalandsregionens hemsida lämnades beskedet att handlingen är belagd med SEKRETESS utan angivande av skäl.

Lite senare på dagen påminde Spanaren om löftet från diariet att återkomma i ärendet. Knappt två timmar senare skickades handlingen – med en ursäkt för dröjsmålet.

När Spanaren på torsdagskvällen gjorde en ny sökning på regionens hemsida var handlingen fortfarande sekretessbelagd.

Här är skrivelsen i sin helhet

Därför finns det anledning att publicera skrivelsen. Det gör vi även med ett skriftligt medgivande från Anita Hagstad.

 

”Från: Anita Hagstad [mailto:anita.hagstad@ptj.se]

Skickat: den 4 maj 2016 16:32

Till: ’anna.schurer@vgregion.se

Ämne: skriande brist på gynekologer

Hej!

Vänligen förmedla till nämndens ledamöter och beställardirektören (om någon sådan finns, hittade inte när jag sökte på nätet).

Jag, som befinner mig på ”verkstadsgolvet”, erfar dagligen vilken brist det är på gynekologer (via min sköterska och sekreterare, egenremisser etc)

Det är hög tid för nämnden att beställa mer gynekologi.

Ja, inte av mig – jag har fullt upp att ta hand om de mer än 7000 patienter som är ’mina’. Jag gör inga rutinkontroller. Däremot tar jag hand om de mina när det behövs. Kan sköta mycket via telefon på grund av min kännedom om patienterna.

Denna kontinuitet är mycket uppskattad, vilket jag erfar dagligen!  (Fråga: Varför värderas inte kontinuitet i upphandlingar?? )

Har varit verksam i VG-regionen som gynekolog sedan början av 70-talet (Vänersborg, Sahlgrenska och sedan 1988 egen mottagning på Läkarhuset). Eftersom jag har en telefonmässigt och e-postmässigt mycket tillgänglig mottagning (till skillnad från många andra) tar jag dagligen del av hur svårt det är för kvinnorna att få tid hos en gynekolog. Många som gråter. Smärtor, blödningsrubbningar, vulvabesvär, oro för cellförändringar, knutor i brösten etc.

Denna direktkontakt gör att jag många gånger har svårt att säga nej (mitt problem?)

Jag har ett fantastiskt arbete och får så mycket tillbaks (är nu inne på fjärde generationen). Men jag vill ha andra att hänvisa till. Med ålderns rätt skulle jag behöva trappa ned. Jag 71 år, min fantastiska sköterska 72 år (avlastar mig mycket). Har lika många patienter nu som för 20 år sedan.

Bästa hälsningar

Anita Hagstad, leg läk, med dr

Gynekologmottagningen, Läkarhuset”

Regionstyrelsens svar

Från: Johnny Magnusson

Till: anita.hagstad@ptj.se; Diarium Vänersborg Regionenshus; Dan Åberg; Helen Eliasson

Ämne: Mottagen skrivelse VB: skriande brist på gynekologer (RS 2016-03749)

Hej!

Regionstyrelsen har mottagit ditt mail angående ”skriande brist på gynekologer” och registrerat det i diariet på RS 2016-03749

Enl uppdrag

Camilla Tengström

Chefssekreterare

Med vänlig hälsning

Johnny Magnusson

Regionstyrelsens ordförande

Läs också: VG-regionen säger upp vårdavtal i gynekologi

 

Föregående

Spanaren har läst nya GHT - har den en chans?

Nästa

Här är Stenmark bara tvåa