För två dagar sedan kunde Spanaren berätta, att det har kommit in rekordmånga överklaganden mot Västlänkens järnvägsplan.

Nu visar det sig, att det även kan ta rekordlång tid att behandla alla inkomna handlingar innan ärendet kan läggas på regeringens bord.

Hur lång tid beräknas granskningen ta?

Spanaren ställde frågan till handläggaren Gunilla Rengärd, jurist på Näringsdepartementet, sedan en dag tillbaka efter semester.

− Oj det var en svår fråga. Jag har ännu inte hunnit skaffa mig någon överblick. Mitt skrivbord är belamrat av tjocka buntar och pärmar med handlingar. Jag har ännu inte ens hunnit räkna dem. Därför kan jag inte heller avgöra om det har kommit in rekordmånga överklaganden. Jag var inte med på den tiden när alla överklaganden mot Botniabanan behandlades.

”Det kan ta ett år”

Mellan tummen och pek tar det minst tre månader, gissar Spanaren.

− Det tror jag säkert. Minst tre månader för så här stora projekt, förklarar Gunilla Rengärd. Men förmodligen mycket längre, det kan ta uppemot ett år i värsta fall. Det beror på hur pass kompletta handlingarna är. Jag kan behöva begära in kompletterande uppgifter både från Trafikverket och de klagande. Dessutom kan det bli aktuellt att tillfråga andra myndigheter, som sitter inne med expertkunskap – Miljödepartementet till exempel.

Vilken lagstiftning är det som gäller och som du skall basera dina överväganden på?

− Förvaltningslagen och järnvägslagen, det är dem jag skall hålla mig till, svarar Gunilla Rengärd.

Sakägare får klaga

Vilka har haft rätt att överklaga?

− I det här ärendet är det endast sakägare och andra direkt eller indirekt berörda som har möjlighet att klaga. I vissa andra fall kan det vara möjligt för exempelvis miljöorganisationer att lämna remissyttranden.

Hur som: någon inhibering av byggstarten, d v s ett uppehåll tills alla papper är klara, blir det inte fråga om trots att överklagandeprocesen kan ta mycket lång tid. Det har infrastrukturminister Anna Johansson blankt sagt nej till, vilket Spanaren skrivit om tidigare.

Läs också: Rekordmånga överklagar Västlänkens järnvägsplan

Föregående

Nu vill Vårgårda se OS-vinnaren

Nästa

Rekordmånga överklagar Västlänkens järnvägsplan