Den rödgröna budgeten i Göteborg räddades av Vägvalet.

Så vem bestämmer egentligen i staden?

Spanaren har granskat årets omröstningar i kommunfullmäktige. Slutsatserna får du dra själv.

Så här är det:

Efter senaste valet fördelade sig mandaten i Göteborgs kommunfullmäktige på följande sätt:

 • Vänsterpartiet 8 (V)
 • Feministiskt initiativ 3 (FI)
 • Socialdemokraterna 20(S)
 • Miljöpartiet 9 (MP)

Summa rödgröna: 40 mandat

 • Liberalerna 7 (L)
 • Kristdemokraterna 3 (KD)
 • Moderaterna 19 (efter Martin Wannholts avhopp) (M)

Summa alliansen: 29 mandat

 • Sverigedemokraterna 6 (SD)
 • Vägvalet 5 (VV)
 • Martin Wannholt (fd M) 1

Summa övriga: 12 mandat

Vägvalet och Martin Wannholt slog sig ihop till Samverkande Göteborgare för att därmed få in Martin Wannholt i kommunstyrelsen. Där finns för övrigt samtliga andra partier representerade med undantag för Feministiskt initiativ (FI).

(I kommunfullmäktiges handlingar anges att Martin Wannholt är moderat trots att han uteslutits ur partiet.)

Alltså: De rödgröna saknar egen majoritet i kommunfullmäktige. Om de övriga slår sig ihop så får det rödgröna styret stryk.

Så har skett några gånger. Men inte i den avgörande frågan om kommunens budget som togs vid fullmäktiges möte i juni. I den avgörande omröstningen avstod Vägvalet och Martin Wannholt från att rösta. Budgeten gick därmed igenom med 40 röster mot 35 (alliansen plus SD).

Bakom resultatet låg något av ett politiskt rävspel där en punkt i det rödgröna budgetförslaget plockats ut för en särskild omröstning. En mening i förslaget löd:  ”Arbetet med att införa ett valfrihetssystem enligt LOV (Lagen om Valfrihetssystem) inom hemtjänsten ska avbrytas.”

Omröstningen i den frågan slutade 40-41. Alltså: De rödgröna förlorade som väntat eftersom alliansen och alla övriga verkar för privata företag som alternativ inom hemtjänsten.

Under det första halvåret 2016 har några andra omröstningar slutat på samma sätt (med ett rödgrönt nederlag). Till exempel:

 • Ett förslag från David Lega (KD) och Marianne Bergman (KD) om att Göteborgs Stad ska begära att få vara försökskommun i utredningen om privat initiativrätt för detaljplaner, röstades igenom med mandatsiffrorna (40-41).
 • En begäran om redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att utreda möjligheterna till utveckling av Fiskebäcks hamn röstades, (40-41).
 • En motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att öka byggandet av småhus i Göteborg, (40-41).
 • Ett förslag från alliansen om parkeringssituationen på Saltholmen, (39-41 och en frånvarande ledamot).
 • En  motion av Hampus Magnusson (M), Birgitta Gunér (M) och Johanna Svartnäs (M) om att ta fram en uppdaterad utvecklingsplan för ridsporten, (40-41).
 • En omröstning rörande policy för upphandling och inköp, (40-41).
 • En motion av Jonas Ransgård (M), Birgitta Ling Fransson (L) och David Lega (KD), om att sälja Göteborgs Spårvägar AB och dess dotterbolag, (40-41).

I  några frågor, utöver budgeten, har de rödgröna fått stöd från olika håll. Till exempel:

 • I en omröstning som gällde storleken på den nämnd (upphandlingsnämnden) som ska ta över verksamheten från Göteborgs Stad Upphandlings AB röstade Vägvalet med de rödgröna, SD avstod från att rösta och Martin Wannholt röstade med alliansen. Resultat: De rödgröna vann med 45-30 (sex avstod).
 • En motion från Birgitta Simonsson (M) och Maria Rydén (M) om att avsluta pilotprojektet med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldrecentrum avslogs av de rödgröna med stöd av Vägvalet. Omröstningen slutade 45-35 (Martin Wannholt avstod från att rösta).
 • En omröstning om ett förslag från Axel Josefsson (M) och Hampus Magnusson (M) om att ändra parkeringstalen för centrala Älvstaden och Masthuggskajen röstades ned av de rödgröna genom att Liberalerna avstod från att rösta (Röstsiffror: 40-34 och 7 avstod).

Det parti som orsakat flest voteringar i fullmäktige under det gångna året är Sverigedemokraterna.

Med föga framgång.

De flesta voteringar har slutat med röstsiffrorna 75 mot 6 till SD:s nackdel även om det inte gällt SD:s hjärtefrågor om tuffare tag mot invandrare och asylsökande. Detsamma har gällt även mer neutrala frågor som högre stängsel på Älvsborgsbron för att förebygga självmord eller att Göteborg ska anslutas till ”ett rökfritt Sverige 2025” (i den frågan fick SD dock stöd av tre ledamöter från Vägvalet).

I frågor som gäller Västlänken har SD i princip stött Vägvalet. Men i den frågan har övriga partier varit överens. Liksom i de flesta frågor som beslutats eller debatterats i kommunfullmäktige.

Föregående

Karl Johansskolan hotas av vite på halv miljon

Nästa

Spännande dagar för Lovisa Lindh