Antalet bostadsinbrott i Sverige ökar något år för år, i fjol var ökningen fyra procent.

InbrottGöteborg kommer ganska lindrigt undan. Risken att få påhälsning av tjuvar är betydligt större i Stockholm och Malmö (se statistik härintill).

2015 anmäldes enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) 22 800 bostadsinbrott i landet, varav 8 040 i lägenheter.

Tjuvarna föredrar alltså villor och radhus, där angreppen har ett säsongsmönster – toppen är inte under sommaren som man kunde tro utan under oktober, november och december.

Lägenheter är lika hotade året runt.

Störst ökning av antalet inbrott i Västsverige 2015 hade Munkedal med 200 procent – vilket dock i absoluta tal bara innebar en ökning till 21 fall.

Föregående

"Vårt Göteborg" - propaganda förklädd till journalistik

Nästa

Politikerna överens om att ersätta Scandinavium