Hagaskolan stängs om inte Göteborgs Stad löser problemen med dålig luft som gör elever och lärare trötta, ger huvudvärk och irriterar luftvägarna.

Det är Arbetsmiljöverket som efter en ny inspektion hotar med stängning och vitesföreläggande på en halv miljon kronor.

”Vi förbjuder er vid vite av 500 000 kronor att efter den 15 januari 2017 låta arbetstagare utföra arbete och låta elever genomgå undervisning om ni inte uppfyller nedanstående villkor”, skriver Arbetsmiljöverket och pekar på att ventilationen måste förbättras.

Det krävde verket redan i december 2014.

Ändå hade ingenting gjorts då Arbetsmiljöverket gjorde en ny inspektion i mars i år.

Den här gången har kommunen sagt att arbetet ska genomföras under höstterminen. Hur det praktiskt ska genomföras då skolan måste evakueras i samband med ombyggnaden är dock inte klart.

Föregående

Lyssna och titta på fullmäktige

Nästa

Det började med Grand som växte till över hundra EPA